selimhartavi.com

GASP- UYUŞTURUCU KULLANMA- SANIK SAVUNMASINDA UYUŞTURUCU HAP KULLANMASI NEDENİYLE İRADESİNE HAKİM OLAMADIĞINI BİLDİRDİĞİNDEN SUÇLANABİLİRLİK YETENEĞİNİN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNİN GEREKMESİ

T.C.
YARGITAY
6. CEZA DAİRESİ
E. 2003/4977
K. 2003/6673
T. 9.10.2003

• GASP ( Sanığın Savumasında Sürekli Uyuşturucu Hap Kullandığı Bu Nedenle İradesine Hakim Olamadığını Bildirmesi Nedeniyle Akıl Sağlığının Tespitinin Gerekmesi )

• SUÇLANABİLİRLİK YETENEĞİ ( Sanığın Savumasında Sürekli Uyuşturucu Hap Kullandığı Bu Nedenle İradesine Hakim Olamadığını Bildirmesi Nedeniyle Akıl Sağlığının Tespitinin Gerekmesi )

• AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ ( SANIK SAVUNMASINDA UYUŞTURUCU HAP KULLANMASI NEDENİYLE İRADESİNE HAKİM OLAMADIĞINI BİLDİRDİĞİNDEN SUÇLANABİLİRLİK YETENEĞİNİN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNİN GEREKMESİ)
765/m.46,47,495

ÖZET : Sanığın sürekli uyuşturucu hap kullandığı sonra kendinden geçtiğini belirtmesine göre sanığın suç tarihi itibariyle akıl sağlığının tespiti gerekir.

DAVA : Gasptan sanık ve tutuklu Murat hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine dair BURSA 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 11.3.2003 tarihli hükmün temyizen tetkiki sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 14.5.2003 tarihli tebliğname ile 3.6.2003 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir,

Ancak;

Sanığın aşamalarda değişmeyen savunmasında sürekli uyuşturucu hap kullandığını, hap kullandıktan sonra kendinden geçtiğini, çeşitli suçlara ister istemez karıştığını, iradesine hakim olamadığını bildirmesi karşısında, suç tarihinde TCY’nın 46 ve 47. maddelerinde öngörülen suçlanabilirlik yeteneğinin bulunup bulunmadığı araştırılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık Murat’ın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 9.10.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment