Ticaret ve şirketler hukuku oldukça teferruatlı bir hukuk alanından oluşmaktadır.  Bu minvalde özellikle  ticaret hukukunun bir parçası olan şirketler hukuku alanında şirketlerin kurulması, tescili, başta olmak üzere, kurul kararlarına ilişkin ihtilafların giderilmesi, şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler nezdinde takibi, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz ve satış işlemlerinin tamamlanması ve alacağın tahsili gibi pek çok konuda hukuki hizmet vermekteyiz.