selimhartavi.com

ELİMDEN ÇABUK KURTULDUN, KAÇMASAYDIN SENİ KESECEKTİM AMA BU İŞ BURADA BİTMEDİ ŞART OLSUN SENİ KESECEĞİM ÖLDÜRECEĞİM-TEVİLLİ İKRAR- SİLAHLA TEHDİT

T.C
YARGITAY
4. Ceza Dairesi

2019/4879 E. , 2021/23447 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Beraat

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Mağdurun aşamalardaki tutarlı anlatımları, olay tutanağında sanığın kolluk görevlilerinin yanında mağdura hitaben “elimden çabuk kurtuldun, kaçmasaydın seni kesecektim ama bu iş burada bitmedi şart olsun seni keseceğim öldüreceğim” dediğinin belirtilmesi ve sanığın tevilli ikrarı karşısında; sanık hakkında silahla tehdit suçundan mahkumiyeti yerine, yerinde görülmeyen gerekçeyle beraatine karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görülmekle, tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05/10/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment