Mesleki Faaliyet Alanları:

  • Ceza Hukuku,(Kasten Öldürme, Uyuşturucu Madde Ticareti, Yağma, Hürriyeti Tahdit, Terör, Kasten Yaralama, Taksirle Yaralam vb suçlar)
  • Aile Hukuku (Şiddetli geçimsizlik, Anlaşmalı ve Özel Nedenlere dayalı Boşanma , Nafaka Maddi ve Manevi Tazminat ile Mal Rejiminin Tasfiyesi)
  • Tazminat ve Sigorta Hukuku (Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Ölüm ve Cismani Zararlardan doğan Manevi Tazminat, Hayat Sigortası, Kasko Sigortası, Trafik Sigortası, İşyeri Yangın Sigortası vs Poliçelerinden doğan uyuşmazlıklar)
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (İşçilik Alacakları Kıdem ve İhbar Tazminatı, Fazla Mesai, İşe İade),
  • Miras Hukuku (Muvazaa,İnançlı İşlem, Tenkis, Ortaklığın Giderilmesi ı)
  • Ticaret Hukuku (Şirketler Hukuku, Kambiyo Hukuku),
  • Medeni Hukuk (Taşınmazın Aynına İlişkin Haklar-İpotek- Kişiler Hukuku),
  • İcra Hukuku (Çek, Bonoya dayalı Kamibiyo Senetleri takipleri, İlamsız Takipler ve İlamlı Takipler ),
  • İdare Hukuku (Tam Yargı, İptal Davaları, Atama İşlemleri)

E-mail: info@selimhartavi.com
Tel: 0 414 313 59 59