İŞ HUKUKU I ŞANLIURFA AVUKAT

İş hukuku alanında temel hedefimiz; İşçi-işveren ilişkilerini etkileyen güncel yasal mevzuat ve Yüksek mahkeme kararları ışığında en kısa zamanda müvekkillerimizin her türlü alacak ve haklarının takibi ve tahsili hususunda gereken hukuki desteği sunarak alacaklarının en kısa sürede tahsilini sağlamaktır.

-İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi,

-İşe alma ile ilgili hizmet sözleşmeleri hazırlanması,

-İşten çıkarılma sonucu Arabulucu faaliyetlerine katılma

-Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Yıllık İzin ücreti, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretler, Ödenmeyen Maaş Ücretleri, Hafta Tatili Ücretleri, İşçilik alacaklarının tahsili davalarının etkin bir şekilde takibi

-İşe İade Davaları,

-İş yerinde veya işyeri dışında işle alakalı olmak koşuluyla meydana gelen kazalardan ölüm ve yaralanma olaylarına bağlı Destekten Yoksun kalma, Sürekli Sakatlık, Beden Gücü Kaybı ve Manevi Tazminat taleplerine ilişkin davalar

-Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli Meslek hastalığına bağlı tazminat davaları

-İşçi ile işveren arasında her türlü uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda etkin ve profesyonel hukuki destek hizmetleri ile Selim Hartavi I Avukatlık Bürosu hizmet vermektedir.

İŞÇİLİK ALACAKLARI

İŞ KAZALARI

İŞE İADE DAVALARI

İHBAR TAZMİNATI
FAZLA MESAİ ÜCRETİ
YILLIK İZİN ÜCRETİ
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ
KÖTÜNİYET TAZMİNATI
MAAŞ ÜCRETİ

İŞ KAZALARI I ŞANLIURFA AVUKAT