selimhartavi.com

İCRA CEZA MAHKEMESİNDE ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ KARARI İLE BİRLİKTE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

Yargıtay
19. Ceza Dairesi
Esas No:2016/9301
Karar No:2017/6721
K. Tarihi:12.9.2017
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE şikayet hakkının düşürülmesi kararı ile birlikte vekalet ücretine hükmedilemeyeceği…..
MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi
SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık
HÜKÜMLER : Şikayet Hakkının Düşürülmesi
Yerel Mahkemece verilen şikayet hakkının düşürülmesine yönelik hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Hükmün özünü oluşturan kısa kararda İİK’nın 347. maddesinde düzenlenen öğrenme tarihi itibariyle 3 aylık süre geçtikten sonra şikayette bulunulduğundan bahisle şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesine rağmen gerekçeli kararda aynı maddede düzenlenen 1 yıllık süre geçtikten sonra şikayette bulunulması gerekçesi ile şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi sonucu itibariyle doğru olduğundan bozma sebebi yapılmamıştır.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Hükmün esasını oluşturan, kısa kararda hükmedilmediği halde ve şikayet hakkının düşürülmesi kararı ile birlikte vekalet ücretine hükmedilemeyeceği gözetilmeden sanıklar lehine vekalet ücretine hükmedilmesi,
Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, hükümlerin BOZULMASINA, bozma sebebi 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesi uyarınca, yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bulunduğundan, hüküm fıkrasından vekalet ücreti ile ilgili üçüncü paragrafın çıkartılmak suretiyle başkaca yönleri kanuna uygun bulunan hükümlerin tebliğnameye aykırı olarak DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 12/09/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment