selimhartavi.com

ORTAK HAYATIN TEMELİNDEN SARSILMASI ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK BOŞANMA

T.C.
Y A R G I T A Y
2.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: KARAR NO:
2012/14535 2012/21713

Y A R G I T A Y İ L A M I

İNCELENEN KARARIN :

MAHKEMESİ :Şanlıurfa Aile Mahkemesi
TARİHİ :21.12.2010
NUMARASI :Esas no:2009/595 Karar no:2010/1149
DAVACI :M. Çelik

VEKİLİ: Av. Selim Hartavi
DAVALI :E. Çelik
DAVA TÜRÜ :Boşanma
TEMYİZ EDEN :Davacı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davacının delil listesinde bulunan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 2009/11537 soruşturma sayılı dosyasında dinlenilen müşterek çocuk S. Ç.’in beyanından davalı kocanın davalı kadın ve müşterek çocuklarına “bana para lazım, bana para bulun, siz bayansınız, gidin kendinizi pazarlayın, bana getirin, hepinizi öldürürüm, bana para getirin” şeklinde sözler sarfetmek suretiyle davalı ve çocuklarını tehdit ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md. 166/1)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 19.09.2012 (Çrş.)

Başkan Üye Üye Üye Üye
Necdet Gürbüztürk Nail Özkılıç A.İnci Özden İnci Aytaç Mustafa Ateş

2-ÖB/HA/EG
Karşılaştırıldı
Y.İşl.Müd.S.Karakoca

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment