selimhartavi.com

YAĞMAYA TEŞEBBÜS “ÜZERİNİZDE NE KADAR PARA VAR ADAM GİBİ SÖYLEYİN VERMEZSENİZ ÜZERİNİZİ ARARIM BULURSAM SİZİ DÖVERİM”

T.C
YARGITAY
6. Ceza Dairesi

2020/9736 E. , 2021/15796 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Yağmaya teşebbüs
HÜKÜM : Düşme

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Sanık …’in saat 16.40 sularında…içerisinde dolaşan mağdurlar …, … ve …’ı yanına çağırıp “…üzerinizde ne kadar para var adam gibi söyleyin, vermezseniz üzerinizi ararım bulursam sizi döverim..” şeklinde sözler sarf etmesi üzerine mağdur …’ün 2.5 TL verdiği, mağdur …’ın parasını saklamak isterken yere düşürdüğü 1.00 TL’yi fark eden sanığın bu parayı aldığı, mağdur …’in korkup parası olmadığı için bir şey veremediği olayda; sanığın işlemeye kastettiği yağma suçunu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamadığı dikkate alındığında, mağdur …’e yönelik eyleminin yağmaya kalkışma suçu kapsamında kaldığı düşünülmeden, yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 18.10.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment