selimhartavi.com

TUTANAK TANIKLARININ DİNLENEREK, FOTOĞRAFTAN VE GEREKTİĞİNDE SANIK HAZIR EDİLMEK SURETİYLE TEŞHİS YAPTIRILARAK SUÇ KONUSU UYUŞTURUCU MADDELERİN BULUNDUĞU POŞETİ ARAÇTAN ATAN KİŞİNİN SANIK OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ

T.C
YARGITAY
10. Ceza Dairesi

2021/7596 E. , 2021/9790 K.

“İçtihat Metni”
Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
Hüküm : Mahkûmiyet

Temyiz incelemesi, usulüne uygun tebligata rağmen müdafii duruşmaya gelmeyen sanık hakkında duruşmasız olarak yapılmıştır.

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

1- … Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetinin 2015/6205 sırasında kayıtlı olan uyuşturucu maddelerin sarılı olduğu materyaller üzerinde, sanıktan usulüne uygun şekilde vücut izi (parmak, avuç izleri) ile genotip tespitine uygun örnekler (kan, tükrük, kıl vb.) alınarak, uzman kurum veya kuruluşa karşılaştırmalı vücut izi incelemesi ve karşılaştırmalı moleküler genetik inceleme yaptırılması,

2- Dinlenmeyen tutanak tanıkları … ve … tanık sıfatı ile dinlenerek, fotoğraftan ve gerektiğinde sanık hazır edilmek suretiyle teşhis yaptırılarak suç konusu uyuşturucu maddelerin bulunduğu poşeti … plakalı araçtan atan kişinin sanık olup olmadığının tespit edilmesi,

Sonucuna göre tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA, 07.10.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment