selimhartavi.com

SORUŞTURMA AŞAMASINDA BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI- ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAYACAĞI

T.C
YARGITAY
8. Ceza Dairesi
2020/13827 E. , 2021/19906 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Gerekçeli karar başlığı ve hüküm fıkrasında suç adının başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması yerine iftira yazılması mahallinde düzeltilebilir maddi hata olarak değerlendirilmiştir.

Hakkında uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapılan sanığın polislere adını … olarak vererek, göz altına alma tutanağının bu isme göre düzenlenmesine sebebiyet verdiği, daha sonra alınan parmak izi raporuna göre gerçek kimlik bilgilerinin ortaya çıktığı ve sanığın beyanında yanlış kimlik bilgisi verdiğini belirtiği olayda, sanık hakkında TCK.nın 269/2. maddesi gereği etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmayacağının gözetilmemesi, ayrıca adli sicil kaydında tekerrüre esas alınacak hapis cezası bulunmasına rağmen para cezasına ilişkin ilamın esas alınması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 27.10.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment