selimhartavi.com

NİTELİKLİ YAĞMA SUÇUNA TEŞEBBÜS

T.C
YARGITAY
6. Ceza Dairesi

2020/2208 E. , 2021/14166 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli yağma suçuna teşebbüs
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
1- Başka suçtan … E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olan ve duruşmalardan vareste tutulmaya dair bir talebi de bulunmayan sanık …’in kısa kararın okunduğu oturuma getirtilmeyerek savunma hakkının kısıtlanması suretiyle 5271 sayılı CMK’nın 196. maddesine aykırı davranılması,
Kabule göre de;

2- Yaşları 22 ilâ 29 arası değişen mağdurların Alman uyruklu olup birlikte…’ye turistik amaçla geldikleri, suç tarihinde gece vakti saat 03.00 sıralarında Halk Bahçesi civarında gezdikleri sırada sanıklar …’ın mağdurların önüne geçerek “para, para” diye seslendikleri, sanık …’da bıçak bulunduğu ve ayrıca bu sırada ellerinde poşet olup içindeki maddeyi koklamakta oldukları, mağdurların bunu kabul etmeyip durumu anlamaya çalıştıkları sırada sanık …’ın mağdur …’i sol diz bölgesinden bıçakladığı, mağdurların korkup ellerine trafik bariyer hunileri ve ince sopa alarak yakındaki bir pizzacı dükkânına sığındıkları, sanıklar… ve …’ın pizzacının önüne geldikleri, mağdurların korktukları için dışarıya çıkamadıkları, ihbar üzerine gelen kolluk görevlilerinin sanıklar …’ı yakaladıkları somut olayda; sanıkların yağma suç kasıtlarını beş kişiden oluşan mağdurlara yönelik ayrı ayrı para isteme olarak mı yansıttıkları, yoksa aynı anda tek bir para mı talep ettikleri hususu karar yerinde denetime olanak verecek biçimde tartışılmadan ve sonucuna göre sanıkların hukukî durumlarının değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde beş ayrı yağmaya teşebbüs suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 23/09/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment