NİTELİKLİ HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS- MALA ZARAR VERME

T.C
YARGITAY
6. Ceza Dairesi

2021/3752 E. , 2021/18855 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Nitelikli hırsızlığa teşebbüs, mala zarar verme
HÜKÜMLER : Beraat

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Dosya içerisinde mevcut 26.12.2014 tarihli “Olay Yeri İnceleme Raporu”na göre; olay yerinde kol kısımları yanık mont olduğu, trafo girişindeki demir kapının yerinde olmadığı ve kenar çıtalarında zorlama izlerinin mevcut olduğu, sağda ve solda bulunan hücre tabir edilen bölümlerin önündeki metal kapakların yerinde olmadığı, yüksek gerilim şalteri üzerinde ve ana hattan gelen elektrik kablosu çıplak kısımlarında şase izlenimi verecek boncuklanmaların olduğunun tespit edildiği, sanığın eylemini gerçekleştirdiği sırada elektrik çarpması sonucu BTM ile giderilemez şekilde yaralandığının anlaşılması karşısında; nitelikli hırsızlığa teşebbüs ve mala zarar verme suçlarının sübut bulduğu gözetilmeden sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilip delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan Enerjisa A.Ş. vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 06.12.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment