selimhartavi.com

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK, RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK, BOZULMUŞ VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDA VEYA İLAÇ TİCARETİ, SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA, KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA, YARDIM ETME, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

T.C
YARGITAY
15. Ceza Dairesi
2019/6068 E. , 2019/14327 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
KATILANLAR : MTA Genel Müdürlüğü, SGK

SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, yardım etme, görevi kötüye kullanma

HÜKÜM : 1-Sanıklar …, …, …, …, … ve … hakkında; bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti, suç işleme kastıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık suçlarından beraat
2-Sanıklar … ve … hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma;
sanıklar …, …, …, …, …, … ve … hakkında;
suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, yardım etme suçlarından beraat
3-Sanıklar …, … ve … hakkında; bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti suçundan beraat
4-Sanıklar …, …, …, …, …, …, …, …, … ve … hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan beraat
5-Sanıklar … ve … hakkında;
TCK’nın 257/1, 43, 53. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
6-Sanıklar … ve … hakkında;
TCK’nın 38, 257/1, 43, 53. Maddeleri uyarınca mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
7-Sanıklar …, … ve … hakkında;
TCK’nın 38, 257/1, 43, 53. maddeleri uyarınca mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
8-Sanıklar … ve … hakkında; resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı açılan kamu davasının görevi kötüye kullanma suçu içerisinde kaldığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına
O yer Cumhuriyet savcısı, sanık … müdafii

Sanıklar … ile … hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlarından verilen beraat, görevi kötüye kullanma suçundan verilen mahkumiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık … hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme suçundan verilen beraat hükümleri katılan MTA vekili; Sanıklar …, …, …, …, …, … hakkında, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından verilen beraat, sanıklar …, …, …, …, …, …, …, …, … hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, yardım etme suçlarından verilen beraat, sanıklar …, …, … hakkında, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti suçundan verilen beraat, sanıklar …, …, …, …, …, …, …, …, … ve … hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen beraat, sanıklar …, …, …, …, …, … ve … hakkında, görevi kötüye kullanma suçundan verilen mahkumiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanıklar … ve … hakkında, resmi belgede sahtecilik suçundan açılan kamu davasının görevi kötüye kullanma suçu içerisinde kaldığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına ilişkin hükümler katılan SGK vekili; Sanıklar … ve … hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlarından verilen beraat, resmi belgede sahtecilik suçundan açılan kamu davasının görevi kötüye kullanma suçu içerisinde kaldığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına ve görevi kötüye kullanma suçundan verilen mahkumiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanıklar …, …, …, … ve … hakkında, görevi kötüye kullanma suçundan verilen mahkumiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler O yer Cumhuriyet savcısı; Sanık … hakkında, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti, suç işleme kastıyla kurulan örgüte üye olma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından verilen beraat hükümleri sanık müdafii tarafından (vekalet ücreti talebiyle sınırlı olarak) temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yapılan istihbarı çalışmalarda; Adana, Gaziantep, Mersin, Batman, Bitlis, İstanbul, Samsun, Konya, İzmir, Kırıkkale, Malatya ve Ankara İlinde gayrimeşru yollarla elde edilen tıbbi malzeme ve ilaçların Ankara İli genelinde faaliyet gösteren tanıdık ilaç depoları ve eczanelerle takas edildiği veya satış yoluyla gönderildiği, bu ilaçların Ankara’daki çeşitli eczaneler vasıtasıyla Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün kurum doktorlarıyla birlikte hareket ederek kurumdan elde ettikleri personel bilgilerini kullanarak, adı geçen doktorlara usulsüz reçete yazdırdıkları, bu işlemleri yaklaşık 2-3 yıldır yaptıkları, bu işler karşılığında doktorlara belirli bir yüzde meblağ ödedikleri, hasta olmadıkları halde kendi adlarına reçete yazılan kurum personelinin büyük çoğunluğunun bu konudan haberlerinin olmadığı, haberi olanların da eczanelerden belirli oranda yüzde aldıkları, belirtilen eczanelerin bu reçeteleri kurumlarından tahsil ederek haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğrattıkları, genelde raporlu ve meblağı yüksek ilaç kullanan şahıslar üzerine reçeteler düzenlendiği, eczanelerde bulunan kalfalar ile iş birliği yaptıkları, ellerinde bulunan sahte ilaç küpürlerini eczacı kalfaları ile birlikte değerlendirdikleri bilgilerinin alındığı, yapılan çalışmalar neticesinde; örgütün faaliyeti çerçevesinde;
Müşteki beyanı, kurumlardan alınan yazılardan, ele geçirilen maddeler ve bununla ilgili alınan analiz raporlarından, alınan ifadelerden ve yapılan harici çalışmalar neticesinde sanıkların haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgütsel bir yapı içerisinde hareket ederek; bazı hastaların bilgileri dışında kimlik bilgileri kullanılmak suretiyle bağlantılı oldukları doktorlara sahte ilaç kullanım raporları veya sahte reçeteler düzenlettirdikleri, bazı hastaların ilaç kullanım raporlarına istinaden bir kereye mahsus ilaç aldığı, ancak örgüt tarafından ilaç kullanım raporlarının süresi takip edilerek hastanın bilgisi dışında sürekli reçete düzenlendiği, hasta ilaç kullanım raporu çıkarttırırken fazladan teşhis (Etken Maddesi) konulmak suretiyle bu raporlar üzerinden ilave ilaçlar reçete ettirildiği ve Sosyal Güvenlik Kurumundan parasının tahsil edildiği, kendilerini veya yakınlarını hastaymış gibi gösterek, anlaşmalı oldukları doktorlara sahte ilaç kullanım raporları düzenlenlettikleri ve bu raporlara istinaden düzenlettikleri reçeteleri devlete fatura ettikleri, hasta olan vatandaşa son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar kullandırarak sağlığını tehlikeye attıkları, anlaşmalı doktorların, sahte ilaç raporu veya reçete düzenlemeleri karşılığında eczane kalfalarından ve eczane sahiplerinden menfaat temin ettikleri, usulsüz veya sahte olarak düzenlenen ilaç kullanım raporlarına istinaden reçete ettirilen ilaçların paralarını Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsil ettikleri ve bu şekilde Sosyal Güvenlik Kurumunu dolandırarak devleti yüklü miktarlarda zarara uğrattıkları;

Örgüt Kapsamında Tespit Edilen;

OLAY–1

08/04/2010 tarihinde KOM Şube Müdürlüğü hattına, Aras Kargo Nalçacı Şubesi’ne Ankara ilinden … adına kargo gönderildiği ve … tarafından alınacağı, koli içinde sahte ilaç küpürü, sahte ilaç, küpürsüz ilaç, sahte küpürlü ilaç, sahte faturalı yada çalıntı ilaçların gönderileceği ihbarının yapıldığı, Konya 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 08/04/2010 tarihli 2010/265 Değişik iş nolu arama kararına istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, aynı gün saat 14:00 sıralarında sanık …’in Aras Kargodan teslim aldığı koli ile yakalandığı, karton koli içerisinden; 50 adet Seretide Diskus 500 meg., 30 adet Forte Turbuhaler 320/9ug/doz, 50 adet Spiriva 18 ug ibareli, 2 adet Levemir Flekpen 100U/ml., 2 adet Novomix 30Flexpen 100uml olmak üzere 134 adet ilaç kutusunun ele geçirilerek el konulduğu,
İlgili ilaç firmalarının Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu cevabi yazılarda: … İlaçları San. ve Tic. A.Ş.’nin 18.06.2010 tarihli yazısında “Seretide 500 mcg Diskus’a ait fiyat küpürlü kutu örnekleri seri no baskı karekteri, yazı karakteri, karton cinsi fiyat baskısı, renk ve güvenlik boyası açısından orijinal değildir, söz konusu fiyat kupürlü kutu örnekleri firmamıza ait değildir”; Astra Zeneca İlaçları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.08.2010 tarihli yazısında “31 adet üzerinde Symbicort Forte Turbuhaler ismi yazılı ilaç kutusu üzerinde yapılan incelemede, orijinal kutularda kalın karakter ile yazılmış “imalatçı” ifadesi, şüpheli kutularda ince karakter ile yazılmış olduğu, orijinal kutuda, 9 ug ifadesinde “9” ile “ug” arasında bir karakter boşluk bırakılmış iken, şüpheli kutularda birleşik yazılmış olduğu, orijinal kutular ile şüpheli kutular arasında “30 C”nin ifadesinde farklılık olduğu, bu sebeplerden dolayı kutuların sahte olduğu”; Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’nin 14.06.2010 tarihli yazısında “2 adet NovoMix 30 FlexPen ve 2 adet Levemir FlexPen kutusunda yapılan incelemede, Novo Nordisk ürünlerine ait açık ve katlanmamış kutuların fiyatlı veya fiyatsız olarak hiçbir şekilde 3. şahısların elinde sirkülâsyonda olmasının söz konusu olmadığı, kutuların baskı rengi, kalitesi, mürekkep dağılımı ve karton özellikleri bakımından da ürünlerinin orijinal kutularından farklılık gösterdiği, bu nedenlerle gönderilen kutuların sahte olduğu”; Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’nin 14.07.2010 tarihli yazısında “Spiriva 18 meg İnhalasyon için toz içeren Kapsül adlı ürünlerine ait olan 50 adet kutunun incelenmesinde, Kutuların firmalarına ait olmadığı” şeklinde cevap verildiği,

OLAY–2

23/06/2010 tarihinde Emniyet Müdürlüğü’nü arayan ve ismini vermek istemeyen erkek şahsın, … isimli kişinin çevresindeki insanların yeşil kartını toplayarak anlaşmış olduğu doktorlara karne sahiplerinin bilgileri dışında hasta olmadıkları halde usulsüz reçete yazdırdığı, yazdırmış olduğu reçeteleri para karşılığında Gölbaşı ilçesinde bulunan eczacı …’ın eczanesi olan … eczanesine verdiği, daha sonra bu reçetelerin Sağlık Bakanlığı’na fatura edildiği ve bu şekilde Devletin dolandırıldığı, 23/06/2010 günü de …’nun temin etmiş olduğu 20-30 civarında sağlık karnesi ile Eczacı …’ın işyerine karneleri yazdırmak için gideceğini belirterek telefonu kapattığı, konu ile ilgili sanıklar … ve …’nun üzerlerinde, eşyalarında, kullandıkları araçlarda ve … Eczanesinde, Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi’nin 23/06/2010 tarihli 2010/576 Değişik iş nolu kararına istinaden başlatılan çalışmalarda;
Sanık …’ya ait 06 UB 455 plakalı araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şörjör, 8 adet 9 mm çapında fişek, tutanakta isim ve miktarları belirtilen 12 kalemden oluşan kupürü kesilmiş ilaçlar, 6 adet değişik şahıslara ait reçete fotokopilerinin,
… Eczanesinde yapılan aramada tutanakta isim ve miktarları belirtilen 45 kalemden oluşan kupürü kesilmiş ilaçlar, 14 adet değişik şahıslara ait reçete fotokopileri, 1’den 20’e (20 dahil) kadar numaralandırılıp A4 kağıdı üzerine yapıştırılmış, çeşitli cins ve miktardaki ilaçlara ait çok sayıda ilaç küpürlerinin,
Eczane çalışanları tarafından kullanılan sanık …’ya ait 06 DUB 69 plakalı araçta yapılan aramada, tutanakta isim ve miktarları belirtilen 50 kalemden oluşan son kullanma tarihleri geçmiş ilaçlar, tutanakta isimleri yazılı kişiler adına düzenlenmiş 5 adet ilaç kullanım raporu, 100 adet … Eczanesi sahibi sanık … tarafından kâğıdın sağ alt köşesi kaşelenmiş ve imzalanmış boş A4 kâğıdı, Ecz….’ın imzası olduğu değerlendirilen, sayfanın sağ alt köşesine atılmış imzaları içerir 13 safya boş A4 kâğıdı, 1’den 48’e kadar (48 dahil) numaralandırılmış, A4 kağıdı üzerine yapıştırılmış, çeşitli cins ve miktardaki ilaçlara ait çok sayıda ilaç küpürlerinin ele geçirildiği,

OLAY–3

16/09/2010 tarihinde saat 09:20 sularında KOM hizmetinde kullanılan hatta, ismini vermek istemeyen erkek kişinin, 34 UL 8893 plakalı araçta küpürleri kesilmiş, sahte ve çok pahalı ilaçların Engin isimli ilaç sektöründe çalışan kişi (Akay Cad. No: 15/7 sayılı adrese) tarafından getirileceği, usulsüz bir şekilde sonradan Devlete fatura edileceği, bozuk olan ilaçlar nedeniyle hasta sağlığıyla oynandığı ihbarının yapıldığı, yakalamaya yönelik olarak yapılan çalışmalarda, aynı gün Akay Caddesi No:15/7 Çankaya adresine saat 10:50 sıralarında 34 UL 8893 plaka aracın gelmesi üzerine, araç içerisinde bulunan sanık … ile İskender Atay ve Ercüment Doğan’ın yakalandıkları, araçta bir çok kolinin bulunduğu, Çankaya ilçesi Akay Caddesi No: 15/7 Kızılay ve arama yapılması ele geçirilecek suç unsurlarına el konulması talimatının alınması üzerine;

34 UL 8893 plaka sayılı araçta yapılan aramada; 15 adet üzerinde Mabthera Rituximab 500Mg/50Ml yazan küpürlü ilaç, 2 adet üzerinde Altuzan Bevacizumab 400Mg/16Ml yazan küpürlü ilaç, 5 adet ilaçları soğuk tutmaya yarayan buz kabı, 10 adet üzerinde Elynza 10Mg tablet yazan küpürlü ilaç, 14 adet üzerinde Volpan Parasetamol 500 Mg yazan küpürlü ilaç, 1 adet üzerinde Volpan Parasetamol 500 Mg yazan küpürlü kutu içerisinde kırık içi boş ilaç şişesi,1 adet üzerinde Cefozin Sefazolin Sodyum yazan küpürlü ilacın ele geçirildiği,
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şube Müdürlüğünde görevli Eczacı …’ın ele geçirilen ilaçlar üzerinde yaptığı inceleme neticesinde; Üzerinde Mabthera Rituximab 500Mg/50Ml ve Altuzan Bevacizumab 400Mg/16Ml yazan ilaçları, Türkiye’de sadece Roche firmasının ithal ettiği, ilaç kutusu içerisinde prospektüsünün olmadığı, bu sebeple kaçak olabileceği, bu tür ilaçların direk satışlarının ecza depolarından sadece eczanelere çıkışının yapılabileceği, sürekli soğuk ortamda tutulması gerektiği, ilacın kanser hastaları için kullanılan ilaçlardan olduğu, süresi geçmiş veya bozuk olup olmadığını ilgili firma tarafından tespit edilebileceği, kutu üzerindeki karekod numaralarının olmadığı, kutu üzerindeki son kullanma tarihlerinin yazıldığı bölümün rengini çıplak gözle bakıldığından kutunun renginden farklı olduğu bu sebeple son kullanma tarihinin sonradan basılmış olabileceği, üzerinde Cefozin Sefazolin Sodyum yazan ilacın antibiyotik olduğu, 08/10/2010 tarihi itibariyle son kullanma tarihinin geçmiş olduğu, üzerinde Volpan Parasetamol 500 Mg yazan ilaçların ağrı kesici olduğu, kutuları incelendiğinde, ihale malıdır satılamaz ibaresi olduğu, bu ihale malı ilaçların satışının yapılmasının söz konusu olmadığı, sadece ilgili kurumlarda bulunması gerektiği, üzerinde Elynza 10Mg tablet yazan ilaçların antideprasan, ilaçların kutuları üzerinde inceleme yapıldığında 04/2009 tarihi itibariyle son kullanım tarihlerinin geçtiği ve bu ilaçların imha edilmesi gerektiğinin bildirildiği,
Roche Firmasının Kalite Yönetim Şefi olarak görev yapan katılan …’ın alınan ifadesinde özetle; sanık …’dan ele geçirilen 2 kutu altuzan ve 15 kutu mabthera isimli ilaçların üzerinde yapmış olduğu ilk incelemede, ilaç kutuları üzerine yapıştırılan etiketlerin, yazı karakterlerinin, üretim tarihlerinin, fiyat etiketlerinin, kutu içerisindeki Türkçe prospektüslerinin ellerinde bulunan şahit numuneden farklı olduğunun çıplak gözle bakıldığında dahi fark edildiği, söz konusu ilaçların içeriklerinin ise üretim tesislerinde incelendiğinde sahte olup olmadığının tespit edilebileceğini beyan ettiği,
Ele geçirilen ilaçların Roche Firmasına teslim edildiği ve ilaçlarla ilgili Beyoğlu 41. Noterliği’nin 14/12/2010 tarihli 41419 yevmiye numarası ile alınan cevabi yazının tercümesinde, analiz sonuçlarına dayanarak Roche firmasının şikayet numunesinin sahte olduğunun bildirildiği,

OLAY–4

21/10/2010 tarihinde saat 23:30 sularında KOM Şube Müdürlüğü’nü arayıp, açık kimlik bilgilerini vermek istemeyen erkek şahsın, Adana ilinden 23:00 sularında kalkacak Kontur firmasına ait otobüse çok sayıda sahte ilaç yada ilaç küpürleri verileceği, Konya otogarında Yılmaz Koyuncu isimli kişinin teslim alacağını söylediği, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 22/10/2010 günü saat 05:30 sıralarında otobüs terminaline giriş yapan Kontur Turizm Firmasına ait şoförün, üzerinde Yılmaz Koyuncu yazılı zarfı terminal içerisinde Metro Turizm Firmasına ait yazıhaneye bıraktığının görüldüğü ve bunun üzerine bahse konu zarfın muhafaza altına alındığı, yapılan tespitte ise zarf içerisinde Novartis firmasına ait 3 adet Glivec 400 mg marka ilaç olduğunun tespit edildiği ve Konya 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 22/10/2010 tarihli 2010/840 Değişik iş nolu kararı ile el konulduğu,

OLAY–5

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 30/12/2010 tarihli 2009/163862 sayılı talimat yazıları ile Sayıştay Başkanlığı’ndan 01/01/2010 tarihinden 21/06/2010 tarihine kadar …, …, …, …, … ve … Eczanelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura etmiş oldukları yeşil kart hastalarına ait reçete asılları ve Maden Tetkik Arama Kurumunda çalışan personel üzerinden fatura etmiş oldukları reçete asıllarının bağlı bulunduğu ödeme emrinin yevmiye tarih ve sayısı ile ödeme miktarının ilgili saymanlıktan temin edilerek bildirilmesinin istendiği,
Sayıştay Başkanlığından temin edilen yüksek meblağlı reçeteler ile ilgili sondajlama usulü yapılan çalışmalar neticesinde; … adına 14/01/2010 tarihli 7.857.04 TL, … adına 15/02/2010 tarihli 2.842,20 TL, Gülçin Atsız adına 11/03/2010 tarihli 6.383.38 TL, … adına 29/01/2010 tarihli 91.66 TL, … adına 15/12/2009 tarihli 7.857.04 TL, … adına 14/12/2009 tarihli 7.857.04 TL meblağlı reçeteler düzenlendiğinin tespit edildiği,
10/11/2009 tarihinde Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde Sağlık Raporu çıkartılan ve bu rapora istinaden 14/12/2009 tarihli 7.857.04 TL meblağlı reçete düzenlenen …’in, 18/02/2011 tarihinde müşteki olarak alınan ifadesinde özetle; kendisine sorulan adına düzenlenmiş 14/12/2009 tarihli 543216 protokol numaralı reçeteyi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 10/11/2009 tarihli 00543216 bilgi işlem numaralı Sağlık Kurulu Raporunu almadığını, sağlık raporu üzerinde isimleri yazılı doktorları tanımadığını, adına düzenlenmiş olan reçeteyi ilk kez gördüğünü, böyle bir reçete almadığını, reçete üzerinde ismi ve kaşesi bulunan … isimli doktoru tanımadığını, muayene olmadığını, reçete arkasında bulunan isim ve imzanın kendisine ait olmadığını, adına sağlık kurulu raporu çıkartan, reçete düzenleyerek 7.857.04 TL tutarında ilaç alan devleti zarara uğratan şahıslardan, reçete üzerinde ismi, imzası bulunan Doktor …, … Eczanesi yetkilisi ve çalışanlarından şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
10/11/2009 tarihinde Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde İlaç Kullanım Raporu çıkartılan ve bu rapora istinaden 15/12/2009 tarihli 7.857.04 TL meblağlı reçete düzenlenen …’ın, 03/03/2011 tarihinde müşteki olarak alınan ifadesinde özetle; kendisinin 21 yıldır böbrek hastası olduğunu, 2000 yılı 7. ayında böbrek nakli olduğunu, tedavisini Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yaptırdığını, yeşil kartı ile hastanede tedavi olduğunu, kendisine gösterilen 15/12/2009 tarihli reçeteyi, 00615974 bilgi işlem numaralı ilaç kullanım raporunu, 615974 dosya numarası yazılı olan İlaç Güvenlik izlem formu ve Remicade isimli ilaç küpürlerini ilk kez gördüğünü, reçete, ilaç kullanım raporu, ilaç güvenlik izlem formu üzerinde isimleri yazılı doktorları tanımadığını, bu doktorlara muayene olmadığını, … Eczanesine hiç gitmediğini, Gazi Üniversitesi hastanesinde cildiye bölümüne hiç gitmediğini cildiye doktorlarına hiç muayene olmadığını, reçete ve ilaç kullanım raporlarının bilgisi dışında alınmış olduğunu, kimin ne şekilde aldığını bilmediğini, reçete arkasındaki yazı ve imzanın kendisine ait olmadığını, adına reçete düzenleyerek 7.857.04 TL tutarında ilaç alan ve Devleti zarara uğratan şahıs ve şahıslardan, reçete üzerinde ismi ve imzası bulunan doktorlardan, … Eczane yetkilisi ve çalışanlarından şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
11/03/2010 tarihinde Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Raporu çıkartılan ve bu rapora istinaden 11/03/2010 tarihli 6.383,38 TL meblağlı reçete ile Önder Atsız adına 29/01/2010 tarihli 91.66 TL meblağlı reçete düzenlenmesi ile ilgili …’ın, 11/02/2011 tarihinde müşteki olarak alınan ifadesinde özetle; kendisine sorulan 29/01/2010 tarihli 1819 protokol numaralı Önder Atsız adına kesilen reçetede yazılı bulunan ilacı oğlunun hiç bir zaman kullanmadığını, reçetenin arkasında kendi ismi olduğunu, imza-yazı ve telefon numarasının kendisine ait olmadığını, eczaneden bu ilaçları almadığını, kendisine gösterilen 11/03/2010 tarihli 406692 protokol numaralı reçetedeki ilaçları annesi Gülçin Atsız’ın kanser hastası olduğundan kullandığını, ancak reçete arkasında bulunan yazının kendisine ait olmadığını, annesinin okuma yazma bilmediğini reçete düzenleyen şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
11/12/2009 tarihinde Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Raporu çıkartılan ve bu rapora istinaden 15/02/2009 tarihli 2.842,20 TL meblağlı adına reçete düzenlenen …’ın, 09/02/2011 tarihinde müşteki olarak alınan ifadesinde özetle; 3 yıldır böbrek yetmezliği nedeni ile tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını, periton diyaliz solüsyonu isimli ilacı her üç ayda bir aldığını, gösterilen reçete üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığını, Gölbaşı’nda bulunan … Eczanesinden kesinlikle bu ilaçları almadığını, reçetede bulunan ilaçların imzası taklit edilerek alındığını kendisinin almadığını, bilgisi dışında kimlik bilgilerini kullanarak ilaç alan şahıslardan davacı olduğunu beyan ettiği,
15/07/2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Sağlık Raporu çıkartılan ve bu rapora istinaden 14/01/2010 tarihli 7.857,04 TL meblağlı ve 27/04/2010 tarihli 11.726.04 TL meblağlı adına reçete düzenlenen…’ün, 16/02/2011 tarihinde müşteki olarak alınan ifadesinde özetle; tarihten 9–10 ay kadar önce bir tanıdığının vasıtası ile Gazi Hastanesine gittiğini, sağlık güvencesi olmadığı için hastaneye giriş yaptırmadan cildiye polikliniğinde erkek bir doktorun kendisine ufak bir not kâğıdına ilaç ismini yazarak verdiğini, çalışmakta olduğu gazinoya sık sık gelen eczacılık yaptığını bildiği Mustafa isimli şahsa durumu izah ettiğini şahsın kendisine “yeşil kartını ve not kağıdını ver ben ilaçları yazdırır alır gelirim” demesi üzerine verdiğini, ertesi gün aynı şahsın gelerek not kağıdını ve yeşil kartını kendisine vererek ilaçların eczanesinde olmadığını söylediğini, iki gün sonra Gölbaşı ilçesinden köyüne gitmekte olduğu sırada oğlunu doktorun beyaz not kağıdına yazdığı ilaçları alması için ismini hatırlamadığı bir eczaneye gönderdiğini, eczaneden ilacı satın alarak kullandığını, kendisine gösterilen 15/07/2009 tarihli 00571126 bilgi işlem numaralı Gazi Üniversitesi Fakültesinden verilme Sağlık Raporunu ilk defa gördüğünü, kendisinin böyle bir rapor almadığını, raporda ismi geçen doktorlara muayene olmadığını, bu rapora istinaden düzenlenen 14/01/2010–27/04/2010 tarihli 571126 protokol numaralı yeşil kart reçetelerini almadığını, ilaçları kullanmadığını, reçetelerde ismi ve imzası bulunan … isimli doktora muayene olmadığını, adına düzenlenen reçeteleri ve sağlık raporunu kimin ne şekilde hazırladığını bilmediğini, reçetelerin arkasındaki imza ve yazının kendisine ait olmadığını, bilgisi dışında kimlik bilgilerini kullanarak adına sağlık raporu çıkartan ve ilaç yazan şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
Doktor …’un, 28/03/2011 tarihinde müşteki olarak alınan ifadesinde özetle; kendisine gösterilen reçete ve ilaç kullanım raporlarındaki imza, kaşe ve yazının kendisine ait olmadığını, imzasını, kaşe ve yazısını taklit ederek reçete düzenleyen devleti zarara uğratan, kendisini zan altında bırakan şahıslardan şikâyetçi olduğunu beyan ettiği,
Gazi Üniversitesi Hastanesi ile yapılan yazışma neticesinde, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22/04/2011 tarihli 2011/58 sayılı cevabi yazılarında, yazı ekinde gönderilen reçeteler, ilaç güvenlik izlem formları ve Sağlık Rapororlarının taraflarından düzenlenmediği, kayıtlarında Anabilim Dallarına ait bu isimli hastaların olmadığı, Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. …’in raporlardaki imzanın kendisine ait olduğunu bildirdiği, raporların üst kısmının bilgisayar teknolojisi ile değiştirildiğinin tahmin edildiğinin bildirildiği,
Müşteki… adına düzenlenen 15/07/2009 tarihli 87306 protokol numaralı ve bu rapora ekli 27/04/2010 tarihli 571126 protokol numaralı reçetenin doğruluğunun Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinden sorulduğu, 16/12/2010 tarihli 733 sayılı alınan cevabi yazıda; … adına düzenlenen raporun Hastanelerinde düzenlenmediği, ayrıca isim, TC. kimlik ve dosya numarasının kayıtları ile uyumlu olmadığı belirtilerek raporda adı geçen Prof. Dr. … ve reçetede adı geçen Dr….’un konu ile ilgili Hastane Başhekimliğine rapor ve reçetede bulunan kaşe ve imzaların kendilerine ait olmadığına dair vermiş oldukları dilekçeleri de yazıları ekinde gönderildiği,
Müştekiler ve bilgi sahipleri adına düzenlenmiş olan reçete ve ilaç kullanım raporları ile ilgili Bilirkişi Dr. Yasin Ataç’ın İnceleme Raporunda;
a)Tetkike konu Doktor … tarafından düzenlenmiş 4 numaralı zarf içerisindeki reçetelerin arka yüzündeki yazılar ve… adına atılı bulunan imzalar ile…’ün mukayese yazı ve imzaları arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; inceleme konusu yazı ve imzaların, … eli ürünü olmadığı,
b)Tetkike konu Doktor … tarafından düzenlenmiş 4 numaralı zarf içerisindeki reçeteler üzerindeki yazılar ve basılı bulunan “T.C. Gazi Unıversıtesı Gazı Hastanesi Dr. …” içerikli kaşe izi üzerinde atılı bulunan imzalar ile …’un mukayese yazı ve imzaları arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; inceleme konusu yazı ve imzaların, mevcut mukayese yazı ve imzalarına kıyasen, … eli ürünü olmadığı,
c)Tetkike konu Doktor … tarafından düzenlenmiş 4 numaralı zarf içerisindeki reçeteler üzerindeki yazılar ve basılı bulunan “T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi Dr. …” içerikli kaşe izi üzerinde atılı bulunan imzalar ile …’in mukayese yazı ve imzaları arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; inceleme konusu yazı ve imzaların, … eli ürünü olmadığı,
d)Tetkike konu Doktor … tarafından düzenlenmiş 8 numaralı zarf içerisindeki reçetenin arka yüzündeki yazılar ve … adına atılı bulunan imza ile …’ın mukayese yazı ve imzaları arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; benzerlikler tespit edildiği,
e)Tetkike konu Doktor Turgut Ürey tarafından düzenlenmiş 6 numaralı zarf içerisindeki reçetelerin arka yüzündeki yazılar ve M. Hanifi Atsız adına atılı bulunan imzalar ile M. Hanifi Atsız’ın mukayese yazı ve imzaları arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; reçetenin arka yüzündeki yazılar ve … adına atılı bulunan imzanın, mevcut mukayese yazı ve imzalarına kıyasen … eli ürünü olmadığı,
f)Tetkike konu Doktor … tarafından düzenlenmiş 7 numaralı zarf içerisindeki reçetelerin arka yüzündeki yazılar ve … adına atılı bulunan imzalar ile …’in mukayese yazı ve imzaları arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; inceleme konusu yazı ve imzaların, … eli ürünü olmadığı,
g)Tetkike konu Doktor … tarafından düzenlenmiş 7 numaralı zarf içerisindeki reçeteler üzerindeki yazılar ve basılı bulunan “T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi Dr. …” içerikli kaşe izi üzerinde atılı bulunan imzalar ile …’un mukayese yazı ve imzaları arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; inceleme konusu yazı ve imzaların, mevcut mukayese yazı ve imzalarına kıyasen, … eli ürünü olmadığı,
h)Tetkike konu Doktor … tarafından düzenlenmiş 9 numaralı zarf içerisindeki reçetelerin arka yüzündeki yazılar ve … adına atılı bulunan imzalar ile …’ın mukayese yazı ve imzaları arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; inceleme konusu yazı ve imzaların, … eli ürünü olmadığı,
ı)Tetkike konu Doktor … tarafından düzenlenmiş 9 numaralı zarf içerisindeki reçeteler üzerindeki yazılar ve basılı bulunan “T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi Dr. …” içerikli kaşe izi üzerinde atılı bulunan imzalar ile …’un mukayese yazı ve imzaları arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; inceleme konusu yazı ve imzaların, mevcut mukayese yazı ve imzalarına kıyasen, … eli ürünü olmadığının bildirildiği;
Sosyal Güvenlik Kurumunda görevli Başmüfettiş … tarafından düzenlenmiş ön inceleme raporunda; Kurum intra-medula sistemi üzerinden yapılan incelemede; …’ün yeşil kartlı olduğu, 14/01/2010 tarih 571126 protokol numaralı reçetenin yeşil kartlı olarak 7.857,04 TL, 27/04/2010 tarih 571126 protokol numaralı reçetenin yeşil kartlı olarak 11.726,04 TL tutar üzerinden; …’ın yeşil kartlı olduğu, 15/02/2010 tarih 206024 protokol numaralı reçetenin yeşil kartlı olarak 2.842,20 TL tutar üzerinden; Gülçin Atsız’ın yeşil kartlı olduğu, 11/03/2010 tarih 406692 protokol numaralı reçetenin yeşil kartlı olarak 6.383,38 TL tutar üzerinden; …ın yeşil kartlı olduğu, 29/01/2010 tarih 1819 protokol numaralı toplam 91,66 TL tutarlı reçetenin; …’in yeşil kartlı olduğu, 14/12/2009 tarih 543216 protokol numaralı reçetenin yeşil kartlı olarak 7.857,04 TL tutar üzerinden; …’ın yeşil kartlı olduğu, 15/12/2009 tarih 615974 protokol numaralı reçetenin yeşil kartlı olarak 7.857,04 TL tutar üzerinden kurum sistemine girdiğinin tespit edildiği; …,…,… ve … adlı hastaların; 3816 sayılı “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet tarafından Karşılanması Hakkında Kanun” çerçevesinde yeşil kartlı oldukları; bu kişilere ilişkin olarak gerçek olmayan şekilde faturalandırılan ve yapılan ödemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılmaması nedeniyle, bu kişilere ait ödemelerdeki zarar ve yapılan işlemlerin tespiti için konunun Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne intikal ettirilmesi sonuç ve kanatine varıldığının bildirildiği,

OLAY-6

31/12/2010 tarihinde, Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği’ne, açık kimlik bilgilerini vermek istemeyen erkek kişinin, 06 DUG 69 plakalı ford focus marka aracı kullanan Turan isimli şahsın, küpürleri kesik ve tarihleri geçmiş ilaçları … Eczanesinde sakladığını, elinde bulunan çok sayıda ilaç küpürlerini, tanıdığı doktorlar aracılığıyla reçete ettiği, bu küpürleri özellikle MTA içerisinde başhekimlikte reçete ettirdiğini, bu reçeteleri Devlete fatura ederek Devleti zarara uğrattığını bildirerek telefonu kapattığı; Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2010/1546 Değişik iş nolu arama kararına istinaden sanık …’a ait 06 DUG 69 plakalı araçta yapılan aramada;
31/12/2010 tarihli …, …,…,…,…,…,…,…,…,…, … adına Dr. … tarafından reçete edilmiş reçete aslı ve ilaç liste çıktıları; … adına 23/10/2010 tarihli Dr…. tarafından düzenlenmiş reçete aslı ve 4 adet ilaç küpürü; 1 adet … adına 13/12/2010 tarihli Dr…. tarafından düzenlenmiş reçete aslı, 3 adet ilaç kullanım raporu fotokopisi, 15 adet ilaç küpürü; 1 adet … adına 16/12/2010 tarihli Dr…. tarafından düzenlenmiş reçete aslı, karekodlu reçete çıktısı ve 1 adet ilaç küpürü; 1 adet Keziban Karakaya adına 27/10/2010 tarihli Doktor … tarafından düzenlenmiş reçete aslı, 1 adet karekodlu reçete çıktısı ve 4 adet ilaç küpürü; 1 adet … adına 28/12/2010 tarihli Doktor … tarafından düzenlenmiş reçete aslı, 1 adet karekodlu reçete çıktısı ve 2 adet kullanım raporu fotokopisi ile 6 adet ilaç küpürü; 1 adet … adına 30/12/2010 tarihli Doktor … tarafından düzenlenmiş reçete aslı, 1 adet karekodlu reçete çıktısı ve 1 adet kullanım raporu fotokopisi ile 9 adet ilaç küpürü; 1 adet … adına 21/12/2010 tarihli Doktor…tarafından düzenlenmiş reçete aslı, 1 adet karekodlu reçete çıktısı ve 2 adet ilaç küpürü, 1 adet … adına 27/12/2010 tarihli Doktor … tarafından düzenlenmiş reçete aslı ve 2 adet ilaç küpürü, 1 adet Serdar Narkus adına 20/12/2010 tarihli Doktor … tarafından düzenlenmiş reçete aslı ve 2 adet ilaç küpürü, 1 adet Kadir İtiloğlu adına 21/12/2010 tarihli Doktor … tarafından düzenlenmiş reçete aslı ve 2 adet ilaç küpürü, 1 adet … adına 21/12/2010 tarihli Doktor … tarafından düzenlenmiş reçete aslı ve 2 adet ilaç küpürü; 1 adet … adına 31/12/2010 tarihli Doktor … tarafından düzenlenmiş rapor, üzerinde el yazısı ile değişik şahıslara ait isim, soyisim ve rakamların yazılı olduğu 19 adet a 4 kâğıdı ve küpürleri kesilmiş 22 kutu ilacın ele geçirildiği,
…’un 11/02/2011 tarihinde müşteki sıfatı ile alınan ifadesinde özetle; kendisinin 2008 yılında Ziraat Bankasından emekli olduğunu, 4 senedir kalp hastası olduğunu, ilaçlar kullandığını, kendisine gösterilen reçete ile ilgili, reçete tarihi olan 31/12/2010 günü MTA Genel Müdürlüğü içerisinde bulunan hastaneye gitmediğini, ilaç yazdırmadığını, adına reçete düzenleyen şahıslardan davacı olduğunu,
…’ın 11/02/2011 tarihinde müşteki sıfatı ile alınan ifadesinde özetle; kendisinin 13 senedir kalp ritim bozukluğu ile uğraştığını, eşinin emekli sandığı mensubu olduğunu, genellikle Gazi Hastanesi, Karargahtepe Sağlık Ocağında tedavi gördüğünü, gerekli ilaçları bu hastanelerde çalışan doktorlara yazdırdığını, MTA Genel Müdürlüğü içerisinde bulunan hastaneye hiç gitmediğini, reçetede kaşesi bulunan … isimli şahsa muayene olmadığını, ilaçları yazdırmadığını, adına reçete düzenleyen kişilerden ve reçetede kaşesi bulunan Doktor … isimli şahıstan davacı şikayetçi olduğunu,
…’ın 14/02/2011 tarihinde müşteki sıfatı ile alınan ifadesinde özetle; kendisinin 1977 yılında emekli olduğunu, ilaç almak için 3 adet raporunun olduğunu, kendisine gösterilen reçete arkasında bulunan isim ve soyadı olan yazının kendisine ait olmadığını, imzanın kendi imzasına benzetilmeye çalışıldığını, reçetede yazılı bulunan 31/12/2010 tarihinde ilaç almadığını, ilaç aldığı tarihleri belirten listeyi verebileceğini, adına reçete ile ilaç alan şahıs ya da şahıslardan şikayetçi olduğunu,
…’ın 14/02/2011 tarihinde müşteki sıfatı ile alınan ifadesinde özetle; kendisinin 2002 yılında Çankaya Belediyesinden emekli olduğunu, 5 yıldır nörolojik hastalığı olduğunu, kendisine sorulan reçeteyi yazdırmadığını, 31 Aralık 2010 günü MTA Genel Müdürlüğü içerisinde bulunan hastaneye gitmediğini, Doktor … isimli şahsa muayene olmadığını, ismini hatırlamadığı, … Eczanesinde kalfa olarak çalışan Turan isimli şahsın kendisini arayarak “Emniyetten çağırabileceklerini ve reçeteyi kendisinin imzaladığını beyan etmesini istediğini”, isimini kullanarak adına ilaç yazdıran ve yazanlardan şikayetçi olduğunu,
…’nın 14/02/2011 tarihinde müşteki sıfatı ile alınan ifadesinde özetle; 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığından emekli olduğunu, kendisine sorulan reçete ile ilgili, 31/12/2010 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü içerisinde bulunan hastaneye muayeneye gitmediğini, … eczanesi kalfasına raporlarını teslim ettiğini, adına ilaç yazdırmış olduğunu, “Eczane kalfasının kendisini arayarak Emniyete gittiğinde ilaçları kendisinin yazdırdığını söylemesini istediğini”, kendisinin Doktor … isimli şahsı tanımadığını muayene olmadığını, adına reçete yazan şahıslardan şikayetçi olduğunu,
…’un 14/02/2011 tarihinde müşteki sıfatı ile alınan ifadesinde özetle; yufkacılık yaparak geçimini sağladığını, gösterilen reçetede yazılı bulunan 31/12/2010 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü içerisinde bulunan hastaneye gitmediğini, muayene olmadığını, bilgilerini kullanarak adına reçete hazırlayanlar hakkında şikayetçi olduğunu,
…’ın 14/02/2011 tarihinde alınan ifadesinde özetle; 2008 yılında Türkiye İstatistik Kurumundan emekli olduğunu, kendisine sorulan reçete üzerinde yazan 31/12/2010 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü içerisinde bulunan hastaneye gitmediğini, muayene olmadığını beyan ettiği,
Müştekiler ve bilgi sahipleri adına düzenlenmiş olan reçete ve ilaç kullanım raporları ile ilgili Bilirkişi Dr. Yasin Ataç’ın inceleme raporunda;

— Doktor … tarafından … adına düzenlenmiş 2 numaralı zarf içerisindeki reçeteler üzerinde basılı bulunan “M.T.A. Gn. Md. Dr. …” içerikli kaşe izi üzerinde atılı bulunan imzalar ile …’nın mukayese imzaları arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; inceleme konusu imzaların, … eli ürünü olduğu,
— Doktor … tarafından … adına düzenlenmiş 2 numaralı zarf içerisindeki reçeteler üzerinde basılı bulunan “M.T.A. Gn. Md. Dr. …” içerikli kaşe izi üzerinde atılı bulunan imzalar ile …’nın mukayese imzaları arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; inceleme konusu imzaların, … eli ürünü olduğu,
—Tetkike konu Doktor İsmail Kasım tarafından … adına düzenlenmiş 13/12/2010 tarih ve 6775 Muayene Kayıt Nolu Reçetenin (5 Nolu Zarf) arka yüzünde … adına atılı bulunan imza ve yazılar ile …’ın mukayese imzaları arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; inceleme konusu yazı ve imzanın, … eli ürünü olduğu,
— Doktor … tarafından M. Haluk Tan adına düzenlenmiş 2 numaralı zarf içerisindeki reçeteler üzerinde basılı bulunan “M.T.A. Gn. Md. Dr. …” içerikli kaşe izi üzerinde atılı bulunan imzalar ile …’nın mukayese imzaları arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; inceleme konusu imzaların, … eli ürünü olduğu,
— Doktor … tarafından … adına düzenlenmiş 2 numaralı zarf içerisindeki reçeteler üzerinde basılı bulunan “M.T.A. Gn. Md. Dr. …” içerikli kaşe izi üzerinde atılı bulunan imzalar ile …’nın mukayese imzaları arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; inceleme konusu imzaların, … eli ürünü olduğu,
— Doktor … tarafından … adına düzenlenmiş 2 numaralı zarf içerisindeki reçeteler üzerinde basılı bulunan “M.T.A. Gn. Md. Dr. …” içerikli kaşe izi üzerinde atılı bulunan imzalar ile …’nın mukayese imzaları arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; inceleme konusu imzaların, … eli ürünü olduğu kanaatine varıldığı,
Sosyal Güvenlik Kurumunda görevli Başmüfettiş … tarafından düzenlenmiş ön inceleme raporunda; …, …, …, …, …, …, … isimli kişilerin emekli olup, bu kişiler adına MTA Kurum doktoru Dr. … kaşe ve imzasıyla 31.12.2010 tarihli reçeteler düzenlenmiş olup (… adına 13.12.2010 Dr. İsmail Kasım tarafından yazılan reçete), bu reçetelere Emniyet tarafından düzenleme tarihi itibariyle el konulduğu, söz konusu reçetelerle ilgili Kurum sistemi üzerinden de görüleceği üzere bir faturalandırma işleminin ve ödemenin gerçekleştirilemediği bu nedenle de oluşmuş bir Kurum zararının olmadığı ancak; 31/12/2010 tarihli bu reçetelere Ankara Emniyetinin el koymaması durumunda bu reçetelerin işleme sokulacağı ve Kurum zararının oluşacağı, hastalar adına düzenlenen reçetelerin hasta ifadelerinden de tespit edildiği üzere gerçek olmadığı, bunların hastaların kimlikleri kullanılarak hasta adlarına düzenlendiği sonuç ve kanatine varıldığının bildirildiği,

OLAY-7

31/12/2010 tarihinde Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği’ni arayan ve açık kimlik bilgilerini vermek istemeyen erkek kişinin, Çiğdem mahallesinde oturan ve 06 AK 1213 plakalı aracı kullanan Doktor …’nın aracında çok sayıda küpürsüz ilaç ve reçete bulunduğunu, doktorun hastaları görmeden ilaç yazdığını söyleyerek telefonu kapattığı; yakalamaya yönelik olarak konu hakkında yapılan çalışmalarda; aynı gün saat 19:30 sıralarında sanık …’nın kullandığı …plaka sayılı aracın…önünde park halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine sanığın temin edilerek bahse konu oto sorulduğunda aracın bir arkadaşına ait olduğunu, ancak kendisinin kullandığını ve oto içerisinde bugün yazdığı 20 reçetenin olduğunu, bu reçetelerin suç teşkil etmediğini beyan ederek rızası dahilinde teslim alınan belgeler incelendiğinde; N…,…,…,…,…,…,…,…,…, adına Dr…. tarafından düzenlenmiş reçete aslı ve reçete şeklinde el yazısı ile yazılmış not kağıdı ve 18 adet reçete şeklinde değişik kişiler adına düzenlenmiş not kağıtlarının ele geçirildiği,
Müştekiler ve bilgi sahipleri adına düzenlenmiş olan reçete ve ilaç kullanım raporları ile ilgili Bilirkişi Dr. Yasin Ataç’ın inceleme raporunda; tetkike konu Doktor … tarafından düzenlenmiş 1, 2 ve 3 numaralı zarflar içerisindeki reçeteler ve rapor üzerinde basılı bulunan “M.T.A. Gn. Md. Dr. …” içerikli kaşe izi üzerinde atılı bulunan imzalar ile …’nın mukayese imzaları arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; inceleme konusu imzaların, … eli ürünü olduğunun bildirildiği,

OLAY-8

31/01/2011 tarihinde, Gaziantep ilinden hareket eden … firmasına ait otobüsle, … isimli kişiye sahte olduğu değerlendirilen 1 koli kanser ilacı geleceği bilgisi üzerine, Adana Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 02/02/2011 günü saat 14.15 sıralarında … firmasına ait otobüsün Adana Otogarına geldiği, firmanın servis araç şoförünün üzerinde … Deva Holding A.Ş. yazılı koliyi alarak servis aracına koyduğu ve Adana Atilla Altıkat Köprüsü altında bulunan … yazıhanesine bıraktığı, bunun üzerine yazıhane içerisinde …’ın beklenildiği, saat 18.00 sıralarında yazıhaneye gelen sanığın koliyi teslim alması üzerine, yazıhaneden çıktığı sırada durdurularak koli içerisinde ne olduğunun sorulduğu, kanser ilacı olduğunu söylediği, ancak herhangi bir reçete ve nereden aldığı ile ilgili bir belge ibraz edemediği, koliyi rızası ile teslim ettiği,
Adana Emniyet Müdürlüğünde koli açılarak yapılan sayım ve tespitte ise; (6) Adet Xeloda 500 mg film kaplı tablet yazılı kutu (Kutulardan 5 adedinin açık olduğu içerisinde 120 tablet hap bulunduğu, açık olan 1 kutu ilaçın içerisinde ise 100 tablet ilaçın bulunduğu, ayrıca ilaçların geçici karekot nolarının alındığı, muhtemelen 31.12.2010 tarihinde bu ilaçların SGK kurumuna fatura edildiği), (1) Adet Remicade 100 mg kutu (Kutu içerisinde 1 tüp 100 mg toz şeklinde ilacın bulunduğu geçici karekod nolarının alındığı muhtemelen 31.12.2010 tarihinde bu ilaçların SGK kurumuna fatura edildiği), (2) Adet Velcade 3,5 mg kutu (Kutulardaki barkodların yırtık olduğu ve içerisinde Velcade 3,5 mg yazılı tüp içerisinde toz şeklinde ilacın bulunduğu, karekod veya barkodlarının bulunmadığı), (2) Adet Valcyte 450 mg kapalı kutu (bahse konu ilaçların kare kodlarının ilaç üzerinde bulunduğu, satılmış ise hangi eczaneden çıkış yaptığının ve kime verildiğinin tespitinin mümkün olduğu), (1) Adet Neupogen Syringe yazılı içerisinde 5 adet Neupogen 30 MU 0,5 ml. Enjektör şeklinde ilacın bulunduğu (Bahse konu ilacın kare kodlarının ilaç üzerinde bulunduğu, satılmış ise hangi eczaneden çıkış yaptığının ve kime verildiğinin tespitinin mümkün olduğu) tespit edildiği,
…’dan ele geçirilen ilaçların hangi eczaneden çıkışının yapıldığı konusunda SGK İl Müdürlüğünde görevli şahsın Medula sisteminden yapılan sorgusunda 1.2.3 noda kayıtlı ilaçların hangi eczaneden çıkış yaptığının tespitinin yapılamadığı, 4. sırada kayıtlı 2 kutu Valcyte 450 mg kapalı kutu ilacın sorğulamasında ilaçların Gaziantep ilinde Yeni Kozanlı Eczanesinden Leyla Altaş adına reçete edildiği, 5. sırada kayıtlı 1 adet Neupogen Syringe yazılı ilaçın sorgulamasında Gaziantep ilinde Yeni Kozanlı Eczanesinden Abdullah Oğuz adına reçete edildiğinin bildirildiği,

OLAY- 9

Müşteki …’un 28/03/2011 tarihinde kollukta alınan beyanında, Maden Tetkik Genel Müdürlüğünde işçi olarak çalıştığını, kurum içinde başhekimlik bulunduğunu, 02/02/2011 de ilaç almak için … Eczanesine gittiğinde Cengiz Sorgu’dan alacağı ilacın bir hafta önce … Eczanesinden alındığını öğrendiğini, … Eczanesinin kalfası sanık …’a haberi olmadan neden adına ilaç yazıldığını sorunca, sanık …’nın yazdığını, doktoru aradığında nazının geçtiği arkadaşlarının ismine bazen ilaç yazdığını söylediğini, uyardığını, ilacın ismini hatırlamadığını ancak pahalı bir ilaç ve eczane kalfalarının çalışanlara yardımcı olduğunu, reçeteleri alıp ilaçları tamamlayıp getirdiklerini beyan ettiği,
Kurulan suç örgütünün hiyarerşik yapılanması, yöneticileri ve üyelerinin konumları, irtibatları ve faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda:
Sanık …’ın, Adana ilinde ikamet ettiği, herhangi bir meslek grubunda çalışmadığı, suçtan elde ettiği gelir ile geçimini sağladığı, örgüt yöneticisi …, örgüt üyesi …, … ve … ile irtibatlı olduğu, piyasada fiyatı yüksek bulunan ilaçlara ait sahte ilaç kutusu ve ilaç kupürü temin ettiği, temin etmiş olduğu sahte ilaç kutularını irtibatlı olduğu farklı illerde bulunan şahıslara sattığı, ilaç kutularını satın alan şahısların da son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçları sahte ilaç kutularının içine koyarak piyasaya sürdükleri, değişik eczanelerde barkot sistemi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilmiş ilaçları tekrar piyasa sürerek devleti zarara uğrattıkları, yurtdışından gümrük kaçağı olarak getirilen maddi değeri yüksek ilaçları piyasaya sürerek devleti zarara uğratarak haksız kazanç temin ettiğinin (Olay 1, 3, 4, 8)’den anlaşıldığı, böylece suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti,
Sanık …’ın, … Eczanesinde kalfa olarak çalıştığı, eczanenin gizli ortağı ve kurulan suç örgütünün lideri olduğu, suç örgütünün yöneticisi sanık …, Maden Teknik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğünün kurum doktorları sanık …, sanık … ve ilaç pazarlamacısı sanık … ile irtibatlı olduğu, MTA kurum doktoru sanık … ile birlikte hareket ederek kurumda çalışan hasta olan personelin muayenesi yapılmadan ilaç yazdırdığı, sağlık raporu bulunan kurum personelinin reçetelerini takip ederek ilaçların günü geldiği zaman şahıslara bilgi vererek onlar adına sanıklar Kamil ve Mihriban’a ilaçları yazdırdığı, ayrıca kurumda çalışan personel bilgilerini temin ederek kurum doktorlarına usulsüz reçete yazdırdığı, sanık …’in Turan’ı arayarak eczanede hangi ilaçların olup olmadığını ona göre hastalara ilaç yazacağını söylediği, bu işler karşılığında sanık …’e belirli bir yüzde ödediği, … Eczanesi üzerinden ilaç yazılan reçeteleri Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura ederek tahsil ederek devleti zarara uğrattıkları, sanık …’nun ortağı olduğu … Eczanesi’ne reçete götürerek yüzde aldığının (Olay 6, 7, 9)’dan anlaşıldığı, böylece sanığın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmaya iştirak,
Sanık …’in, Çankaya İlçesi Küçükesat Akay Caddesi 15/7 adresini ikamet ve iş yeri ofisi olarak kullandığı, herhangi bir meslek grubunda çalışmadığı, suçtan elde ettiği gelir ile geçimini sağladığı, sanıklar …, … ve … ile irtibatlı olduğu, Adana ilinde ikamet eden Örgüt Lideri sanık …’tan piyasada fiyatı yüksek bulunan ilaçlara ait sahte ilaç kutusu ve ilaç kupürü temin ettiği, temin etmiş olduğu sahte ilaç kutularını irtibatlı oldukları şahıslara sattıkları bu şahıslarında son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçları sahte ilaç kutularının içine koyarak piyasaya sürdükleri ve bu şekilde devleti zarara uğratarak haksız kazanç temin ettiğinin (Olay 1, 3)’den anlaşıldığı, böylece sanığın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti,
Sanık …’nun, Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösterir iken kapatılan … Eczanenin ortağı olduğu, örgüt lideri sanık …, örgüt yöneticisi … ve örgüt üyesi … ile irtibatlı olduğu, MTA kurum doktoru sanık … ile birlikte hareket ederek kurumda çalışan hasta olan personelin muayenesi yapılmadan reçete yazdırdığı MTA kurum doktoru olarak çalışan sanık …’ya yazmış olduğu reçete başına para ödediği, … Eczanesi üzerinden ilaç yazılan reçeteleri Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura ederek tahsil ederek devleti zarara uğrattıkları (Olay 2, 5)’den anlaşıldığı, böylece sanığın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti,
Sanık …’nın, Gaziantep ilnde ikamet ettiği, ayaküstü oto alım satımı yaptığı, örgüt lideri sanık …, örgüt üyesi sanık … ve sanık … ile irtibatlı olduğu, Gaziantep ilinde bulunan özellikle kanser hastalarının yakınları ile irtibata geçerek hasta şahıslar adına alınan ilaçları Adana ilinde bulunan sanık …’a gönderdiği, sanık Hasa’ın da irtibatları sayesinde piyasaya sürüp Devleti zarara uğrattıkları ve haksız kazanç elde ettiklerinin Olay 8’den anlaşıldığı, böylece sanığın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti,
Sanık …’nun, Konya’da ikamet ettiği, suç örgütünün lideri sanık …, örgüt üyesi sanık … ile irtibatlı olduğu, sanık …’ın talimatları ile özellikle fiyatları yüksek kanser ilaçlarını, fiyatları yüksek sahte, tarihi geçmiş veya barkot sisteminde okutularak Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilmiş ilaçları sanık … aracılığıyla kargo veya şehirlerarası otobüs firmaları ile diğer illerde bulunan müşterilerine gönderdikleri, bu müşterileri arasında Konya ilinde bulunan örgüt yöneticisi sanık …’nun da bulunduğu, ilaçları Konya ilinde piyasaya sürerek haksız kazanç temin ettiğinin Olay 4’ten anlaşıldığı, böylece sanığın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti,
Sanık …’nın, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Kurum Tabipliğinde kurum doktoru olarak çalıştığı, suç örgütünün lideri sanık …, örgüt yöneticisi sanık …, örgüt üyesi … ile irtibatlı olduğu, … Eczanesinde kalfa olarak çalışan örgüt lideri sanık … ile Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösterir iken kapatılan … Eczanesinin ortağı örgüt yöneticisi sanık … ile ortak hareket ederek, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü kurumunda çalışan personelin ve … Eczanesi ile … Eczanesinin müşterilerinin kimlik bilgilerini temin ederek bu şahıslar adına bilgileri dışında reçete yazdığı, yazdığı reçeteleri … ve … Eczaneleri adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura ederek para tahsil ettikleri, sanıklar Kamil, Turan ve Ramazan’ın bu şekilde devleti zarara uğrattıkları ve haksız kazanç elde ettikleri, sanık …’nın menfaat karşılığında … A.Ş.’de ilaç mümessili olarak çalışan örgüt yöneticisi sanık …’un istediği yüksek fiyatlı ilaçlardan yazdığı, bunun karşılığında alınmasını istediği mikrodalga fırının sanık … tarafından alınarak sanık …’ya verildiğinin Olay 6, 7, 9’dan anlaşıldığı; böylece sanığın, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, görevi kötüye kullanma,
Sanık …’ın İstanbul ili Pendik ilçesinde ikamet ettiği, İstanbul ilinde faaliyet gösterir iken iflas ettiği değerlendirilen …Ecza Deposunun ortaklarından olduğu, geçimini ilaç pazarlama ile sağladığı, örgütün yöneticilerinden sanık … ile irtibatlı olduğu, Ülkemize kaçak yollardan maddi değeri yüksek ilaçlar getirdiği ve bu getirdiği maddi değeri yüksek ilaçları bağlantıları sayesinde piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiğinin Olay 3’ten anlaşıldığı, böylece sanığın, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti,
Sanık …’un; ilaç pazarlamacısı olarak çalıştığı, suç örgütünün lideri sanık … ve örgüt üyesi … ile irtibatlı olduğu, sanık …’ın aracılığında sanık …’un ilaç mümessili olarak çalıştığı … Holding A.Ş. ait fiyatı yüksek ilaçlardan sanık … ile …’nın yazması karşılığında anlaştıkları, sanıklar Mihriban ve Kamil’e fiyatı yüksek ilaçlardan yazması karşılığında sanık … aracılığıyla ısıtıcı ve mikrodalga fırın alarak menfaat temin ettiği, bu şekilde yazılan ilaç reçetelerini de sanık …’ın … Eczanesi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura ederek Devleti zarara uğrattığı, böylece sanığın, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmaya iştirak,
Sanık …’ın; Ankara Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösteren … Eczanesinin sahibi olduğu, eczanesinde kalfa olarak çalışan ancak eczanenin gizli ortağı olan sanık …’nun Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü kurum doktoru sanık … ile birlikte hareket ederek kurumda çalışan personele muayenesi yapılmadan ilaç yazdırdığı, bu işler karşılığında Kamil’e belirli bir yüzde ödediği, sahibi olduğu eczanenin Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura ettiği reçetelerle ilgili kurum müfettişi tarafından yapılan inceleme neticesinde eczanenin Devleti zarara uğrattığının Olay 2, 5’ten anlaşıldığı, böylece sanığın, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik,
Sanık …’nın; Ankara Balgat’ta faaliyet gösteren … Eczanesinin sahibi olduğu, Eczanesinde kalfa olarak çalışan ancak eczanenin gizli ortağı olan sanık …’ın Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü kurum doktoru sanık … ile birlikte hareket ederek kurumda çalışan personele muayenesi yapılmadan ilaç yazdırdığı, ayrıca kurumda çalışan personel bilgilerini temin ederek kurum doktorlarına usulsüz reçete yazdırdığı, bu işler karşılığında Kamil’e belirli bir yüzde ödediği, sahibi olduğu eczanenin Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura etttiği reçetelerle ilgili kurum müfetteşi tarafından yapılan inceleme neticesinde eczanenin Devleti zarara uğrattığının Olay 6, 7’den anlaşıldığı, böylece sanığın, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik,
Sanık …’in, kanser tedavisi gören babasına ait kanser ilaçlarını babasının tedavi gördüğü hastahanede veya babasına ait ilaç raporu ile başka sağlık kuruluşlarında yazdırdığı, kanser ilaçlarını yazdırdıktan sonra sanık … ile buluşarak sattığı, sanık …’ın da bu ilaçları piyasa sürülmek üzere sanık …’a teslim ettiği, bu şekilde devleti zarara uğratarak haksız kazanç elde ettiği, örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiğinin C.Savcılığı’ndaki savunmasından anlaşıldığı, böylece sanığın, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti,
Sanık …’nın; Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Kurum Tabipliğinde kurum doktoru olarak çalıştığı, örgüt lideri sanık … ile irtibatlı olduğu, ecza deposu satış elemanları ile direkt irtibat kurmadığı, irtibatı sanık …’ın sağladığı, menfaat karşılığında … A.Ş.de ilaç mümessili olarak çalışan sanık …’un istediği yüksek fiyatlı ilaçlardan yazdığı, bunun karşılığında alınmasını istediği Ufo marka ısıtıcıların sanık … tarafından alınarak sanık …’a verildiği, örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiğinin anlaşıldığı, böylece sanığın, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma,
Sanık …’ın; Adana ilinde ikamet ettiği, örgüt lideri sanık …, örgüt üyesi sanık … ve sanık … ile irtibatlı olduğu, sanık …’la suçta ortak hareket ettiği, sanık …’ın temin etmiş olduğu sahte ilaç küpürlerini ve ilaç kutularını, değişik eczanelerde barkot sistemi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilmiş ilaçları tekrar piyasa sürerek devleti zarara uğrattıkları, ayrıca maddi değeri yüksek olan ve kanser tedavilerinde kullanılan ilaçları kargo veya otobüs firmalarına vererek Adana ili dışında bulunan eczanelere gönderdiği veya kendisine kargo veya otobüsle gönderilen ilaçları veya ilaç küpürlerini aldırdığının olay 2 ve 5’ten anlaşıldığı, böylece sanığın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti,
Suçlarını işlediklerinin iddia edildiği olaylarda;
Sanıklar … ve Turan Yıldız hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan da cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açıldığı halde, eylemin görevi kötüye kullanma suçu içerisinde kaldığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği, 5237 sayılı TCK’nın 212. maddesinde açıklandığı üzere “Sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur” ifadesi gereğince, bu suç yönünden değerlendirme yapılarak davanın açılmış olması karşısında ayrıca bu yönde de bir hüküm kurulması gerektiği gözetilmeksizin eylemin görevi kötüye kullanma suçunun unsuru olarak kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulduğu yine sanık … hakkında, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan da cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı halde, hüküm kurulmadığı anlaşılmışsa da; sanıklar … ve … hakkında, sahte reçete düzenleme eylemleri nedeniyle (5237 sayılı TCK’nın 204/2. maddesinde düzenlenen) resmi belgede sahtecilik ve sanık … hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan zamanaşımı süresi içerisinde mahallinde karar verilmesi mümkün görülmüştür.

I-Sanıklar …, …, …, … …, … ve … hakkında görevi kötüye kullanma suçundan verilen mahkumiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlara yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde;
5271 sayılı CMK’nın 231/5. maddesi kapsamında verilen kararların temyizi olanaklı bulunmayıp aynı maddenin 12. fıkrası uyarınca itirazı olanaklı kararlardan olduğu ve itirazı incelemeye yetkili ve görevli mahkemece karar verildiği de anlaşılmakla; dosyanın incelenmeden mahkemesine gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na İADESİNE,

II-Katılan MTA vekilinin sanık … hakkında ve katılan SGK vekilinin sanıklar …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, … hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve yardım etme suçlarından verilen beraat; katılan SGK vekilinin sanıklar …, …, …, …, …, … ve … hakkında, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti suçundan verilen beraat hükümlerine yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde;
Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 19.02.2013 tarih ve 6-1490/59 sayılı kararında açıklandığı üzere, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve yardım etme suçları kamunun güvenliğine karşı işlenen suçlardan olup nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemek amacıyla kurulan örgütün eylemleri nedeniyle katılan SGK’nın ve MTA’nın; yine Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 12.06.2018 tarihli ve 2015/9-1190 esas, 2018/274 karar sayılı ilamında belirtildiği üzere; bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti suçundan SGK’nın, doğrudan zarar görme ve davaya katılmasının mümkün olmadığı; bu suçlar yönünden usule aykırı olarak verilen katılma kararının da hukuken kararı temyiz hakkı vermeyeceği anlaşıldığından katılanlar vekillerinin temyiz inceleme başvurusunun 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca ayrı ayrı REDDİNE,

III- Sanıklar …, …, …, …, …, … ve … hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan kurulan beraat hükümlerine yönelik katılan SGK vekilinin temyiz isteminin incelenmesinde;
Sanık savunmaları, katılan ve mağdur beyanları, bilirkişi raporları ile tüm dosya kapsamından, savunmalarının aksine, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeter delil bulunmadığından, sanıklar hakkında verilen beraat hükümlerinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan SGK vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,

IV-Sanık … hakkında; bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti, suç işleme kastıyla kurulan örgüte üye olma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından verilen beraat hükümlerine yönelik sanık müdafiinin ve nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen beraat hükmüne yönelik katılan SGK vekilinin temyiz istemlerinin incelenmesinde;
Sanık savunmaları, katılan beyanları, bilirkişi raporları ile tüm dosya kapsamından, savunmasının aksine, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeter delil bulunmadığından, sanık hakkında verilen beraat hükümlerinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanık müdafiinin ve katılan vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; ancak;
1136 sayılı Kanun’un 168. ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren sanık lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin ve katılan SGK vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu nedenle 5320 sayılı Kanun’un 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı Kanun’un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün ilgili kısmına “sanığın kendisini vekille temsil ettirdiği anlaşıldığından, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre belirlenen 3.000 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesi” fıkrasının eklenmesi suretiyle hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

V-Sanıklar …, …, …, …, … ve … hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde;

1-)Müşteki …’un 28/03/2011 tarihinde kollukta alınan beyanında, Maden Tetkik Genel Müdürlüğünde işçi olarak çalıştığını, kurum içinde başhekimlik bulunduğunu, 02/02/2011 de ilaç almak için … Eczanesine gittiğinde Cengiz Sorgu’dan alacağı ilacın bir hafta önce … Eczanesinden alındığını öğrendiğini, … Eczanesinin kalfası sanık …’a haberi olmadan neden adına ilaç yazıldığını sorunca, sanık …’nın yazdığını, doktoru aradığında nazının geçtiği arkadaşlarının ismine bazen ilaç yazdığını söylediğini, uyardığını, ilacın ismini hatırlamadığını ancak pahalı bir ilaç aldığ…,…’ın 17/01/2012 tarihinde, … Eczanesi’nden alındığı ve Dr…. tarafından düzendiği belirtilen, 16/03/2010 ve 26/03/2010 tarihli reçetelerdeki ilaçları almadıklarını beyan ettikleri; sanık …’a ait … plakalı araçta yapılan aramada ele geçen ve sanık … tarafından düzenlendiği belirtilen reçete asıllarının getirtilip incelenmediği; dosya içinde örneği bulunan SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi … tarafından … Eczanesi üzerinden fatura edilen reçetelere ilişkin raporda, tablo 4’te belirtilen reçetelerin gerçek olmadığının belirtildiği; kovuşturma aşamasında … isimli müştekinin, adlarına/yakınlarına reçete düzenlenen … , …s, …, …’in ve SGK raporlarında ismi geçen …, …, …, …,…,…i, … ve …r’ın beyanlarına başvurulmadığı gibi, beyanlarında geçen reçete yada reçeteler hakkında da herhangi bir araştırma ve inceleme de yapılmaması karşısında öncelikle, usulüne göre tanık sıfatıyla dinlenilmek üzere duruşmadan haberdar edilmeleri, gelmedikleri takdirde zorla getirtilip dinlenerek, olaya ilişkin beyanlarının alınması; beyanlarında, SGK müfettişi raporunda ve aramada ele geçen reçete asılları getirtilip, gereğinde üzerinde imza ve yazı incelemesi yaptırılıp, fatura edilip edilmediği de araştırıldıktan sonra, sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeksizin, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde beraatlerine hükmedilmesi,
2-)Sanıkların savunmaları, katılan ve mağdur beyanları, suça konu reçete ve ilaç kullanım raporları, bilirkişi raporları, SGK inceleme raporları ile oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; 19/03/2011 tarihli bilirkişi raporunda, inceleme konusu reçetelerden, …, …,… , …, … yönünden yapılan incelemelerde, adı geçenlere atfen atılan imzaların onların eli ürünü olmadığının bildirilmesi ve…, …, … adına düzenlenen reçetelerdeki ilaçların sanık …’a ait Yeni …’nden alındığı ve soruşturma aşamasında dinlenen mağdurlar, …, …, …, …, … ve …’ın, 31/12/2010 tarihinde MTA’da muayene olmadıklarını beyan ettikleri; MTA Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 16/02/2012 tarihli soruşturma raporunda ise, 31/12/2010 tarihinde sanıklar … ve …’nın araçlarında ele geçen reçetelerde ismi bulunan …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …,…, …, …, …, … ve …’nin kurum dışından gelen kişiler olduğu, kurumla ilişkilerinin bulunmadığı, 31/12/2010 tarihli kuruma ait “Araç ve personel giriş çıkış” kayıtları ve bilgisayardan alınan ziyaretçi raporlarına ait kayıtlar incelendiğinde, adı geçen ve sanık … tarafından muayene edilerek reçete yazıldığı iddia edilen şahısların anılan gün itibariyle kurumun kampüsüne giriş-çıkış yaptıklarına ilişkin herhangi bir kayıt bulunmadığının belirtildiğinin anlaşılması karşısında, sanıklar … ve …’ın sübut bulan eylemlerinin, teselsül halinde TCK’nın 158/1-d-e, 43. maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve sanıklar … ve …’nın sübut bulan eylemlerinin, TCK’nın 158/1-d-e, 35. maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmeden, atılı suçtan mahkumiyetleri yerine, delillerin takdirinde hataya düşülerek yazılı şekilde beraatlerine hükmedilmesi,

Kanuna aykırı olup, katılanlar SGK ve MTA vekilleri ile O yer Cumhuriyet savcısı’nın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu nedenlerle 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 05/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment