selimhartavi.com

MAZERETİN KABULÜ- DURUŞMA GÜNÜ TEBLİĞE ÇIKARILMADAN SONRAKİ CELSEDE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ

T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2014/5845
KARAR NO : 2015/14806

Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Viranşehir Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 11/10/2013
NUMARASI : 2012/561-2013/624

DAVACILAR : 1-M. Ö
2-S. Ö

VEKİLİ: Av. SELİM HARTAVİ

DAVALI : E. Sigorta A.Ş

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; davacılar murisi M. Ö.nın 08.11.2009 tarihinde 63 .. 048 plakalı araçla tek taraflı trafik kazası yaparak vefat ettiğini, aracın davalı şirkete zorunlu trafik sigorta poliçesi ile sigortalı olduğunu, vefat edenin anne ve babası olan davacılar için şimdilik ayrı ayrı 3.000’er TL’den toplam 6.000 TL destekten yoksunluk tazminatı ile 300,00 TL cenaze ve defin giderinin tahsilini talep etmiştir.
Davalı Eureka Sigorta A.Ş. vekili; işletenin tam kusurlu olduğu kazada mirasçılarının talep hakkı olmadığını, müvekkilinin destekten yoksun kalma tazminatından sorumlu olmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava trafik kazası nedeniyle destekten yoksunluk zararına ilişkin tazminat davasıdır.
Davacılar vekilince 28.05.2013 tarihli celse için mazeret dilekçesi gönderilmiş ve mahkemece de mazeret kabul edilerek duruşma 09.07.2013 tarihine bırakılmış ancak duruşma gün ve saatinin davacı vekiline tebliğ edilmemiş olduğu görülmüştür.Davanın işlemden kaldırılma kararının verilmiş olduğu 09.07.2013 tarihli celsenin gün ve saatinin davacılar vekiline tebliğ edilmediği anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ve devamla davanın açılmamış sayılmasına dair yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
../…
2014/5845
2015/14806
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 22/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
A.Ş.Sertkaya L.E.Köksal M.Özcan S.Kul B.Aydın

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment