selimhartavi.com

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET

T.C
YARGITAY

7. Ceza Dairesi

2019/7255 E. , 2020/2505 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 5607 sayılı Kanuna muhalefet
HÜKÜM : Beraat

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

1. Kolluk tarafından yapılan yol kontrolünde sanığın muavin olarak görev yaptığı yolcu otobüsünün bagajından yedi adet koli içerisinde 350 karton kaçak sigara ele geçirildiği olayda; dava konusu sigaraların içerisinde taşındığı koliler üzerinde gönderici ve alıcı isimleri yazılı olmaması, sanığın aşamalarda suça konu paketleri ücret karşılığında bizzat aldığını söylemesi dikkate alınarak, sanığın gönderen kişiyi tanımadığı, kolilerin içerisinde kaçak sigara bulunduğunu bilmediği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu gözetilmek suretiyle, sübuta eren atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,

2. İddianamede müsaderesi talep edildiği halde dava konusu kaçak eşya ile ilgili olumlu ya da olumsuz hüküm kurulmaması,

Yasaya aykırı, katılan … İdaresi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 18.02.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment