İş hukuku alanında temel hedefimiz; İşçi-işveren ilişkilerini etkileyen güncel yasal mevzuat ve Yüksek mahkeme kararları ışığında her türlü önlenebilir, uygulanabilir metotlarla en kısa zamanda müvekkillerimizin dikkatine sunarak bu alanda hukuki destek sağlamak ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına katkı sunmaktır.

  • İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi,
  • İşe alma ile ilgili hizmet sözleşmeleri hazırlanması,
  • İşten çıkarılma sonucu Arabulucu faaliyetlerine katılma
  • Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Yıllık İzin ücreti, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretler, Ödenmeyen Maaş Ücretleri, Hafta Tatili Ücretleri, İşçilik alacaklarının tahsili davalarının etkin bir şekilde takibi
  • İşe İade Davaları,
  • İş yerinde veya işyeri dışında işle alakalı olmak koşuluyla meydana gelen kazalardan ölüm ve yaralanma olaylarına bağlı Destekten Yoksun kalma, Sürekli Sakatlık, Beden Gücü Kaybı ve Manevi Tazminat taleplerine ilişkin davalar
  • Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli Meslek hastalığına bağlı tazminat davaları
  • İşçi ile işveren arasında her türlü uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda etkin ve profesyonel hukuki destek hizmetleri ile Selim Hartavi I Avukatlık Bürosu hizmet vermektedir.