HAKKIMIZDA

2006 yılında kurulan Selim Hartavi I Avukatlık Bürosu; Ulusal ve uluslararası iş dünyasının gereklerine uygun, ve etik normlara sıkı sıkıya bağlı, profesyonel ve disiplinel çalışmayı ilke edinmiş, yenilikçi, yapıcı ve dinamik çözümlerin yanı sıra üreten iş hayatında teknolojik imkânları etkin bir biçimde kullanarak iş sahiplerinin gerek mevcut ve gerekse muhtemel risklerini azaltmayı ve bu suretle önleyici ve yönlendirici metotları kullanmayı temel hedef olarak görmektedir.

AVUKATLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ARABULUCULUK HİZMETLERİ

UZMANLIK ALANLARIMIZ

Trafik kazası nedeniye Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İş Kazası nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Sürekli Sakatlık Tazminatı

Beden Gücü Kaybı Tazminatı

Geçici İş Göremezlik Tazminatı

Maddi ve Manevi Tazminat

Trafik Kazasından Kaynaklı Rücu Tazminatı

Sigorta Hukukuna Bağlı Diğer Rücuan Tazminat talepleri

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından İşverene Karşı Açılan Rücuan tazminat talepleri

Şanlıurfa'da Selim Hartavi I Avukatlık Bürosu Tazminat Hukuku alanında hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti vermektedir.

İşçilik Alacakları

Kıdem Tazminatı

İhbar Tazminatı

Kötüniyet Tazminatı

Yıllık İzin Ücreti

Fazla Mesai Ücreti

Hafta tatili Ücreti

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti

Şanlıurfa'da Selim Hartavi I Avukatlık Bürosu İşçi alacakları ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti vermektedir.

 

 

Muvazaa Davaları

Tenkis Davaları

Sebepsiz Zenginleşme Davaları

Miras nedeniyle Ortaklığın Giderilmesi

Şufa Davaları

Rızai Taksim Sözleşmeleri

Şanlıurfa'da Selim Hartavi I Avukatlık Bürosu Miras Hukuku alanında hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti vermektedir.

Muvazaa Davaları

Müdahalenin Men-i Davaları

Tenkis Davaları

Sebepsiz Zenginleşme Davaları

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Şufa Davaları

Rızai Taksim Sözleşmeleri

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,

Satış Vaadi Sözleşmeleri

Gayrimenkullerin kiralanması üzerlerinde intifa veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması; rehin ve ipotek tesisi;

Tapu Sicil incelemeleri

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Tapu ve imar hukukuna ilişkin hukuki destek ve avukatlık hizmetleri sunulması; tapu iptal, tapu düzeltme, tecavüzün men’i davalarının açılması ve takibi.

Şanlıurfa'da Selim Hartavi I Avukatlık Bürosu Gayrimenkul Hukuku alanında hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti vermektedir.

Şiddetli Geçimsizlik (Çekişmeli ) Boşanma

Anlaşmalı Boşanma

Terk nedenine dayalı Boşanma

Zina nedenine dayalı Boşanma

Suç işleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürmeye dayalı Boşanma

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle Boşanma

Akıl Hastalığı nedenine dayalı Boşanma

Tedbir Nafakası

İştirak Nafakası

Yoksulluk Nafakası

İddet Müdettinin Kısaltılması

Babalık ve Soy Bağının tespiti

Anne ve Baba adının düzeltilmesi

Mal Rejiminin Tasfiyesi

Çocukla Kişisel İlişkinin kurulması

Velayet

Boşanmaya bağlı Maddi Tazminat

Boşanmaya bağlı Manevi Tazminat

Şanlıurfa'da Selim Hartavi I Avukatlık Bürosu Aile Hukuku alanında hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti vermektedir.

Bankacılık, Finans ve Sigorta hukuku alanlarında yaklaşık büromuz avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu alanlarda danışmanlık hizmetimiz, tüm bankacılık işlemleri kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve teminat yapısının oluşturulması, ve teminat süreçlerinin takibi doğrudan bankaların ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Reel sektörün ihtiyaç duyduğu Finansal Kiralama ve Faktoring sözleşmelerinin değerlendirilmesi ve müzakere edilmesi de bu kapsamda sunduğumuz hizmetler arasında yer almaktadır.

Yine Sigorta hukuku alanında 12 yılı aşkın geçmiş deneyim ve birikimlerimizle  hem danışmanlık hem avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Tazminat ve Sigorta Hukuku

Kasko Sigortası

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası

Hasar Sigortası

Can Sigortaları

Seyahat Sigortası

İşyeri Yangın Sigortası

Deprem Sigortası

Hayat Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

İkame Araç Sigortası
Mesleki Sorumluluk Sigortası

Doğum Teminatlı Özel Sağlık Sigortası

Konut Sigortası

Şanlıurfa'da Selim Hartavi I Avukatlık Bürosu Bankacılık Finans ve Sigorta Hukuku alanında hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti vermektedir.

 

Şanlıurfa'da Selim Hartavi I Avukatlık Bürosu Ceza Hukuku alanında hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti vermektedir.

  • İlamlı Takip
  • Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipler
  • İflas ve Konkordato

Şanlıurfa'da Selim Hartavi I Avukatlık Bürosu İcra ve İfla Hukuku alanında hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti vermektedir.