HAKKIMIZDA

2006 yılında kurulan Selim Hartavi I Avukatlık Bürosu; Ulusal ve uluslararası iş dünyasının gereklerine uygun, etik normlara sıkı sıkıya bağlı, en üst seviyede profesyonel sorumluluğu özümsemiş, disiplinel çalışmayı ilke edinmiş, yenilikçi, yapıcı ve dinamik çözümlerin yanı sıra üreten iş hayatında teknolojik imkânları etkin bir biçimde kullanarak iş sahiplerinin gerek mevcut ve gerekse muhtemel risklerini azaltmayı ve bu suretle önleyici ve yönlendirici metotları kullanmayı temel hedef olarak görmektedir.

Hukuk Büromuzun Avukatlık Meslek İlkeleri

Mesleki Sırlar ve Gizlilik :  İfa edilen kamu hizmetinin gereği olarak, müvekkilin başkalarına açıklamayacağı şeyleri avukatına açıklaması ya da avukatın kendisine duyulan güven temelinde mahremiyet taşıyan başka bilgilere erişmesi söz konusu olabilir.  Avukat, mesleğinin icrası esnasında edindiği bütün bilgilerin gizliliğine saygı göstermek zorundadır. Sırların saklanacağından emin olunmadıkça güvenden bahsedilemez. Sır saklama yükümlülüğü zamanla sınırlı olmayıp, avukatın birincil ve temel hak ve görevidir. Avukatın sır saklama yükümlülüğü, müvekkilin çıkarına olduğu kadar adaletin gerçekleşmesine de hizmet eder. Bu durum BM Havana Avukatlık Kuralları, AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na bağlı olarak Selim Hartavi I Avukatlık Bürosu, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

Şeffaflık: Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekaletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

Bağımsızlık: Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrası esnasında güçlü ve etkin bir savunma için her türlü otorite karşısında 'bağımsız" olmalıdır. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Selim Hartavi Avukatlık Bürosu, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.

Ekonomik: Selim Hartavi I Avukatlık Bürosu , Müvekkillerine ait uyuşmazlıkları en düşük mali külfetle gidermeyi ilke edinmiş ve uygun aşamalarda alternatif çözüm yollarına gitme veya sulh olma konularında müvekkilerimize çeşitli öneriler sunmayı öncelikle görev kabul etmiştir.

EKİBİMİZ

AVUKATLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ARABULUCULUK HİZMETLERİ

UZMANLIK ALANLARIMIZ