YETKİ BELGESİ

 

YETKİLİ KILINAN

Adı Soyadı : Av. SELİM HARTAVİ
Baro ve Sicil No. : Şanlıurfa Barosu–515
TC Kimlik No : 36041216834
Adres :Şair Nabi Mah Cumhuriyet Cad 3. Alankaya Apt Kat:1 No:1 Haliliye/Şanlıurfa

YETKİ BELGESİNİ VEREN :

Adı Soyadı : Av.
Baro ve Sicil No. :
TC Kimlik No :
Adres :

VEKİL EDEN : 
Dayanak Vekâletname : Dosya kapsamına mübrez vekaletname

YETKİ BELGESİNİN
KAPSAMI :
1136 Sayılı Avukatlık Kanununu değiştiren 4667 sayılı Kanunun geçici 17. maddesi ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 75. maddesinin 3. fıkrası uyarınca vekâletname yerine geçmek üzere işbu yetki belgesi tarafımdan düzenlenmiştir.

Av.Selim HARTAVİ
(e-imzalıdır)