Türkiye’de yaşayanlar herhangi bir Noterlikten, yurt dışında yaşayanlar ise en yakın Türk Konsolosluklarından vekaletname tanzim edilmesini isteyebilirler.