İş sahiplerine hızlı ve doğru bilgiyi, en güvenilir bir şekilde ulaştırmayı ve en önemlisi iş sahiplerine karşı her yönden şeffaflığı sağlarken, dışarıya karşı da iş sahiplerinin sırlarını korumayı öncelikli ilke haline getirmiş kurumsal ve profesyonel avukatlığın bir parçası olarak kabul etmektedir.

Özel ve tüzel kişi iş sahiplerine yürütülen işle ilgili ortaya çıkan ve çıkması muhtemel hukuki sorunların, etkin ve süratli bir şekilde hukuki çözümlere kavuşturulması babında Hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Selim Hartavi I Avukatlık Bürosu bu konuda şahıs ve şirketlere HUKUKİ DANIŞMANLIK hizmeti de sunmaktadır.