Selim Hartavi I Avukatlık Bürosu; İş sahipleri ile üçüncü kişiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlığı uzlaşma yöntemiyle kısa sürede ve en az masrafla çözmek 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 35/A maddesi gereğince Avukat’lara tanınmış yasal bir haktır.

Uyuşmazlıkların çözümü bakımından avukatlarca tutulan tutanak, İcra ve İflas Kanunu’nun 38 maddesi ve 68/A maddesi uyarınca icra edilebilen ilam hükmünde kabul edilmektedir.

Bu veçhile ile Arabulucu sıfatıyla hukuki sorunların etkin ve kısa sürede çözümünde iş sahibinin amacına ulaşmasında yargılama sürecine göre daha masrafsız ve etkili bir yöntem olduğu tartışmasız bir gerçektir.

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Selim Hartavi I Avukatlık Bürosu bu konuda ARABULUCULUK hizmeti sunmaktadır.