SANAL OFİS GENEL BİLGİLENDİRME

  1. Sanal Ofis hizmeti kapsamında hukuki konularda sadece danışmanlık hizmeti verilmektedir.
  2. Danışmanlık için konu sınırlaması  bulunmamaktadır. Görüş istenen konu, bir olay olabileceği gibi bir konu da olabilir. Olay olması halinde olayın ayrıntılarıyla birlikte konu olması halinde ise konunun açık ve somut  bir şekilde ifade edilmesi gerekir.
  3. Talep edilen her hususta,  görüş beyan etme zorunluluğumuz bulunmamaktadır. Bu konuda takdir yetkisi Hukuk Büromuza aittir.
  4. Başvuran, başvurusunda adını soyadını, mail adresini,telefonunu ve  açık adresini belirtmek zorundadır.
  5. Danışmanlık talebinin kabul edilmesi halinde, bu husus, başvurana mail yoluyla bildirilir. Bu bildirimde, takdir  edilen danışmanlık ücreti de yer alır.
  6. Danışmanlık ücreti,TBB’nin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde yazılı danışma için öngörülen asgari ücretten aşağı olmamak üzere   görüş istenen konunun kapsamı ve niteliği esas alınmak suretiyle belirlenir. DANIŞMA ÜCRETİ için TIKLAYINIZ 
  7. Danışmanlık ücretinin, ödeme sayfasında bildirilen BANKA HESAPLARINA EFT/HAVALE veya KREDİ KARTI ÖDEME SİSTEMİ sistemi üzerinden peşin olarak yatırılması gerekir.
  8. Ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yazılı görüşümüz, başvurana mail yoluyla gönderilir. Talep halinde,hazırlanan görüş ıslak imzalı olarak da bildirilen adrese gönderilir.
  9. Danışmanlık talepleri ve bu kapsamda verilen görüşler, mesleki sır kapsamında muhafaza edilir ve açığa vurulmaz.
  10. Danışmanlık hizmeti almak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.