BOŞANMA AVUKATI I SELİM HARTAVİ I ŞANLIURFA

Aile hukukunu ilgilendiren davalarda hassas yaklaşımlarla çözüm üretilmesi asıl gayemizdir.

Aile Hukuku alanında yer bulan Çekişmeli (Şiddetli Geçimsizlik) Boşanma davaları, Babalık davası, Nafaka talepleri, Maddi ve Manevi tazminat davaları ile Mal Rejiminin Tasfiyesi davaları etkin ve profesyonel hukuki yardıma en çok ihtiyaç duyulan dava türleridir.

Çekişmeli boşanma davası, hem boşanma kararı verilmesinin hem de tazminat ve nafaka gibi mali taleplerin tarafların kusur durumuna göre belirlendiği bir alan olup bu nedenle özel hukuk alanında özellikle Aile Hukuku davaları konusunda uzmanlaşmış avukatların yardımı ile temsili hakların temini açısından önemlidir.

Şanlıurfa’da Selim Hartavi I Avukatlık Bürosu Aile Hukuku alanında hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti vermektedir.